Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Den Russiske Revolution

Kildetekster til Den Russiske Revolution

Kildetekster til kapitel 1

Tekst 1: Resolution vedtaget af landsbyforsamlingen i Makarjovka, den 7. december 1905

 

To top

 

To top

 

To top

 

To top

 

To top

 

To top

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk