Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det moderne Grønland - fra koloni til selvstyre

Det moderne Grønland - fra koloni til selvstyre

Det moderne Grønland fortæller om Grønlands nyere historie. Om et folk, der er gået fra fangerkultur til moderne nation, og et land, der er gået fra at have status som dansk koloni over hjemmestyre til selvstyre. Forfatterne analyserer og fortæller om grønlændernes lange vej til selvstyre og om de store udfordringer, landet står over for i fremtiden.

Bogen beskæftiger sig med det grønlandske samfund fra midten af 1800-tallet og frem til i dag med hovedvægten på udviklingen efter 1945 – Hovedvægten er lagt på udviklingen fra Grønlands indlemmelse i rigsfællesskabet i 1953 og frem til indførelsen af selvstyret i 2009. 

Eleverne får indblik i det særegne forhold til koloniherren Danmark. Et forhold præget af konflikter, men som også har knyttet de to lande tæt sammen – i en tid, hvor andre kolonier har fjernet sig fra deres gamle koloniherrer.

Grønland har en lang og rig historie, der begyndte for henved 4000 år siden, da de første inuitter bevægede sig fra Nordamerika til Grønland. Det moderne Grønland fortæller derfor også om disse første indvandringer, om Thule-kulturen, de nuværende grønlænderes forfædre og om Nordboer-kolonierne i vikingetid og middelalder.

Bogen kan indgå i et forløb i historie, samfundsfag eller i kulturfagsundervisningen. Grønland som emne kan belyse en række af de kernestofområder, som der lægges vægt på i bekendtgørelsen, for eksempel kolonisering, afkolonisering, velfærdsstaten og menneskerettigheder.

Bogen er på 108 sider og koster kr. 103,20 ekskl. moms.

Bogen Det moderne Grønland er udsolgt fra forlaget. Du kan stadig finde ekstramaterialet til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord 7

1. Den store ø langt mod nord – Grønlands historie frem til ca. 1850  8 

2. Fra fangere til fiskere – koloniens udvikling frem til 1940  16

3. Grønland under 2. Verdenskrig  26

4. Nye tider – nye ideer  34

5. Fremgang og ulykke  43

6. Fra dansk landsdel til et Grønland med hjemmestyre  53

7. På egne ben – hjemmestyret  67

8. Tid til at se indad  76

9. På vej mod selvstyre  87

10. Grønlands fremtid  96

Hvis du vil læse mere  103

Kildetekster  105

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk