Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Armstrong, Karen: Jerusalem. Tro, historie, politik. Rosinante, 1998.

 

Brasher, Brenda E.: Encyclopedia of Fundamentalism. Routledge, 2001.

 

Brix, Helle Merete: Mod Mørket. Lysias, 2008.

 

Clarke, Richard A.: Mod alle fjender. Gyldendal, 2004.

 

Dawkins, Richard: The God Illusion. Black Swan Publishers, 2006.

 

Gorenberg, Gershom: The End of Days. Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount. Oxford University Press, 2000.

 

Gilbert, Martin: Jerusalem in the Twentieth Century. Pimlico, 1996.

 

Johnson, Paul: A History of the American People. Weidenfeld and Nicholson, 1997.

 

Flavius Josefus: Den jødiske krig. Museum Tusculanums Forlag, 1997.

 

Keppel, Gilles: Gud tager revanche: Kristne, jøder og muslimer generobrer verden. Gyldendal, 1991.

 

Kurrild-Klitgaard, Peter m.fl: Bushs Amerika. Ræson, 2005.

 

Lindhardt, Svend: Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA. Gyldendal, 2005.

 

Lindhardt, Svend: Kristen Zionisme. Frydenlund, 2007.

 

Marsden, George M.: Fundamentalism and American Culture. Oxford University Press, 1980.

 

Mearsheimer, J.J. og S.M. Walt: Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik. Gyldendal, 2007.

 

Jespersen, Karen og Ralf Pittelkow: Islamister og naivister – et anklageskrift. Peoples Press, København 2006.

 

Pelletiere, S.C.: Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied Territories. University Press of the Pacific, 2002.

 

Sizer, Stephen: Christian Zionism. Road Map to Armaggedon. Inter-Varsity Press, 2004.

 

Skovgaard-Petersen, Jakob: Moderne islam. Muslimer i Cairo, 3. udg. Gyldendal, 2007.

 

Warraq, Ibn: Derfor er jeg ikke muslim. Lindhardt & Ringhof, 1995.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk