Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål

Arbejdsspørgsmål til Dansk Vestindien

Her finder du en række arbejdsspørgsmål til elevernes arbejde med bogen. Klik dig ind for hvert kapitel og læs de spørgsmål, der hører til hver enkelt. Eller begynd med her på siden med en række overvejelser om din viden om Dansk Vestindien, inden du begynder at læse bogen.

Før du går i gang med at læse bogen

 1. Brainstorm (skriv i punktform, og max. 1 side som du skal gemme og bruge i din efterbehandling af forløbet, når det er slut). Medtag disse punkter:
  1. Hvad ved du om Dansk Vestindien?
  2. Hvor kommer din viden fra?
  3. Hvad vil du gerne vide mere om?
 2. Undersøg hvilken historisk forbindelse Danmark har til følgende områder:
  1. Trankebar
  2. Serampore
  3. Guldkysten
  4. Dansk Vestindien
  5. Grønland
  6. Færøerne
  7. Island
  8. Norge (Danmark-Norge)
 3. Hvilken relation Danmark har til disse lande og områder i dag?
 4. Kortlæg (i par eller grupper) Danmark og de danske kolonibesiddelser fra begyndelsen af 1600-tallet til 1979.
  1. Overvej hvorfor det mon er disse årstal, der indrammer perioden for Danmark som kolonimagt? Kunne andre årstal være brugt som start- og sluttidspunkt – og i så fald hvilke? Brug evt. et historisk atlas, for eksempel Tuxen & Tuxens Historisk Atlas Danmark (København 1988), som også inkluderer de danske kolonier. Udfør evt. øvelsen kreativt – tegn verdenskortet med billeder, symboler og kommentarer.
 5. Diskutér hvorfor disse lande og områder var interessante for Danmark at få i sin besiddelse.

Gå til arbejdsspørgsmålene til:

kapitel 1kapitel 2kapitel 3kapitel 4kapitel 5kapitel 6kapitel 7kapitel 8kapitel 9kapitel 10kapitel 11kapitel 12kapitel 13kapitel 14kapitel 15kapitel 16

Efterbehandling

 1. Skriv ned (i sammenhængende tekst og max. 1 side):
  1. Hvis du skrev en tekst, inden du gik i gang med forløbet om Dansk Vestindien, så find den frem og læs, hvad du skrev.
  2. Hvad har du lært om Dansk Vestindien? Fik du svar på nogle af de spørgsmål, som du havde inden forløbet?
  3. Nævn tre punkter, som du har fundet særligt interessante.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk