Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
1. Verdenskrig

Kildetekster til 1. Verdenskrig

Kapitel 1

Tekst 1: Referat fra møde i Kvindeligt Arbejderforbund, 1896
Kvindeligt Arbejderforbund (KAF) blev stiftet i 1885 og var i begyndelsen en lokal fagforening for københavnske vaske- og rengøringskoner. Det blev efterhånden en fælles fagforening for alle kvinder i den københavnske industri. I løbet af 1890’erne indkaldte KAF flere gange til kampagnemøder for industriens kvinder. På disse møder talte repræsentanter fra andre kvindesagsorganisationer med tilknytning til arbejderbevægelsen. Den 31. august 1896 afholdt KAF et af disse møder, hvor Johanne Meyer, socialdemokrat og formand for Kvindelig Fremskridtsforening, talte. Kildeteksten er avisen Social-Demokratens beskrivelse af mødet. 

Tekst 2: Louise Nørlund: Kvindernes lønningsforhold, 1885
Et af den tidlige kvindebevægelses mål var at sikre arbejdende kvinder bedre arbejdsforhold, herunder højere lønninger. Lærerinderne var den første store gruppe af kvinder på det offentlige arbejdsmarked, men de blev lønnet væsentligt lavere end deres mandlige kolleger, og derfor gik Dansk Kvindesamfund ind i kampen for ligeløn. Denne artikel fra 1885 er et af de første indlæg i debatten. Den blev trykt i tidsskriftet Kvinden og Samfundet udgivet af Dansk Kvindesamfund. Forfatteren var Louise Nørlund (1854-1919), der selv var lærerinde og ligeløns- og kvindevalgretsforkæmper. Hun var i 1891 medstifter af Københavns Kommunelærerindeforening. 

Tekst 3: Uddrag af Lov om Højere Almenskoler af 24. april 1903 

Tekst 4: Emma Gad om ’Husherren og Husfruen’ i Vort Hjem, 1903

Tekst 5: Middelklasseunge om kvinder, uddannelse og frieri. Dagbog og brev, 1913

To top

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 14

Tekst 50: Ægteskab og enkestand

Tekst 51: En såret tysk soldat: Hans Lorentzens dagbog

Tekst 52: En britisk underofficer redder en såret kammerat

Tekst 53: Ordre vedrørende officerer og andre grader uden synlige skader, 1917

Tekst 54: En militærlæge om nervøse soldater

To top

 

Kapitel 15

Tekst 55: Britisk korporal om oprøret ved lejren i Étaples

Tekst 56: Siegfried Sassoon: Soldier’s Declaration against the War, 1917

Siegfried Sassoon var en af de unge mænd fra overklassen, der havde meldt sig frivilligt til krigstjeneste og var blevet udtaget som officer. Da han på nært hold havde oplevet lidelser og død blandt sine soldater og nærmeste venner, besluttede han, at han måtte protestere på den ene eller anden måde. Under et privat rekreationsophold hos en af sine velhavende venner nær Oxford, kom han i kontakt med flere kendte pacifister og skrev nedenstående deklaration den 15. juni. Han sendte den til flere af sine venner, men specifikt til et medlem af det engelske parlament, der læste den op i Underhuset den 30. juli 1917. Deklarationen blev desuden offentliggjort i avisen The London Timesdagen efter.
Deklarationen betød, at Sassoon blev sendt til behandling og udredning på Craiglockhart, et hospital for officerer med psykiske skader og sammenbrud.
Siegfried Sassoon var allerede under krigen en kendt forfatter og digter og ven med bl.a. Robert Graves (se også tekst 55).

Tekst 57: Henrettelser af britiske menige

Tekst 58: En dødsdømt, tysk sømands brev hjem

To top

 

Kapitel 16

Tekst 59: Tysk ammunitionsarbejder i Berlin

Tekst 60: Middelklassekvinder i fabrikkerne

Tekst 61: Ikke så stille: krigens steddøtre

Tekst 62: Glory of Women – digt af Siegfried Sassoon, 1917

To top

 

Kapitel 17

Tekst 63: Det tyske fredstilbud, december 1916

Tekst 64: Engelsk reaktion på det tyske fredstilbud, december 1916

Tekst 65: Wilsons fredsprogram, januar-september 1918

Tekst 66: Tysk-amerikansk noteudveksling vedrørende fredstilbud, oktober 1918

Tekst 67: Tyskland i novemberdagene 1918

To top

 

Kapitel 18

Tekst 68: Churchills tale i IWGC, 21. januar 1919

Tekst 69: On Passing the New Menin Gate – digt af Siegfried Sassoon, 1927

Tekst 70: Stefan Zweig om Menin Gate, avisartikel, 1928

Tekst 71: The Menin Gate – Open for interpretation, 2001

To top

 

Kapitel 19

Tekst 72: Avisartikel om britiske kvinder, der emigrerer efter krigen
Med 10 millioner døde mænd, især i alderen mellem 20 og 35, opstod myten om 'The Lost Generation' i England efter krigen. Den engelske skribent og forfatter J.B. Priestley (født 1894) skrev i 1930 blandt andet: »Most of the men who were boys when I was a boy cannot sit and drink with me. Loos and Gallipoli and the Somme did for them. […] When people wonder what has been wrong with England these last twelve years it seems to me that they forget the War. It is all very simple. The men who would be assuming leadership now in politics, the professions, the arts, business – if there had been no war – are dead. […] This is the generation to which I belong, for I celebrated my twenty-first birthday in 1915 in the front line. […] It is the age at which young men sit up very late at night, smoking brand new pipes, drinking beer and gigantically settling the affairs of the universe. […] My generation missed all that. It spent that period watching its dearest friends being killed«. Kildeteksten er en amerikansk tidsskriftartikel fraLiterary Digest, den 19. marts 1921.

Tekst 73: Condemned to be Virgins, boganmeldelse, 2007

Kildeteksten er en anmeldelse af bogen Singled Out. Condemned to Be Virgins fra den engelske avis Daily Mail, den 15. september 2007. Bogen omhandler, som titlen antyder, emner vedrørende kvinders private og sociale forhold og situation i England efter 1. Verdenskrig, ikke mindst hvilke problemer – og muligheder – det gav ugifte kvinder og unge enker, at ægteskab ikke i samme omfang var en selvfølgelig mulighed på grund af de jævnaldrende mænd i vidt omfang var døde, fysisk mutilerede eller psykisk ødelagte.

Tekst 74: Tabeller om kønsfordeling efter krigen

To top

 

Kapitel 20

Tekst 75: The Iron Harvest, avisartikel, 2010 (side 1 og 5)
Teksten er en artikel trykt i den belgiske lokalavis i vest-Flandern, Flanders Today, den 1. december 2010. Avisen udkommer både på originalsproget og på engelsk, og mange af dens læsere er engelsksprogede eller andre turister, der opholder sig i området, hvor der er mange seværdigheder omhandlende 1. Verdenskrig og i det hele taget spor af krigen.

Tekst 76: Brug og misbrug af historien, avisartikel, 2008

Tekst 77: En pilgrimsfærd til Belgien, 1919

To top

 

Kapitel 21

Tekst 78: Den danske mineudlægning i august 1914

Tekst 79: En dansker med canadierne ved vestfronten

To top

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk