Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Forår i Prag
//
Litteratur

Litteratur

Her kan du finde litteratur om Tjekkoslovakiet, Tjekkiet og Slovakiet m.m.

 

Der er følgende kategorier:

 

Bøger om Tjekkoslovakiet, Tjekkiet og Slovakiet

 

Andersen, Carsten: Historien bag Skoda Automobilova 1-2, Skoda museum Glamsberg, 2001.

 

Bradley, John: Lidice – Sacrificial Village, New York, 1972.

 

Dirckinck-Holmfeld, Edward: Det tjekkoslovakiske folks historie, P. Haase & Søns Forlag, 1926.

 

Dubcek, Alexander: Håbet dør sidst, Holkenfeldt, 1993.

 

Havel, Vaclav: De magtesløses samfund, Gyldendal, 1978.

 

Havel, Vaclav: Fjernforhør, Gyldendal, 1986.

 

Holdgaard Sørensen, Nils: Tjekkoslovakiet 1968: foråret i Prag, Gyldendal, 1994. (Hertil findes en video).

 

Kjeldgård Knudsen, Niels-Jørgen m.fl.: Tjekkiet og Slovakiet, Geografforlaget, 1995.

 

Kolman, Arnost: Den vildførte generation, Albatros, 1980.

 

Konupek, Michael: Dagbok fra Praha, Oslo/ExLibris 1990.

 

Krejci, Jaroslav & Pavel Machonin: Czechoslovakia 1918-92. A Laboratory for Social Change, New York, 1996.

 

Pelikan, Jiri: Et forår uden ende: En Praha-kommunists erindringer, Samleren, 1979.

 

Polisensky, J.V.: History of Czechoslovakia in Outline, Praha, 1947.

 

Rasmussen, Ebbe Gert: Sovjetunionen og Tjekkoslovakiet 1968, GAD, 1979.

 

Riishøj, Søren: Tjekkoslovakiet: Det kommunistiske partis historie: økonomiske og politiske udfordringer, Sydjysk Universitetsforlag, 1986.

 

Svar på 100 spørgsmål om Tjekkoslovakiet, Presseagenturet Orbis, Praha 1984.

 

Østergaard, Uffe (red.): Hinsides Habsburg, Den Jyske Historiker, 1991. 

 

To top

 

Bøger om Østeuropa generelt

 

Jacobsen, Per: Øststatus 1999 (og tidligere årgange), C.A. Reitzel, 1999.

 

Madsen Finn & Jens-Peter Fage Madsen: Rusland og Østeuropa – i internationalt perspektiv, forlaget Lee, 2002.

 

Ravn, Peter: Bristede illusioner, Gyldendal, 1996.

 

Riishøj, Søren, m.fl.: Østudvidelsen, konsekvenser og udfordringer, Eurodebat.dk, 2001.

 

Riishøj, Søren: Fra konsensusdemokrati til output-demokrati, Sydjysk universitetsforlag, 1997.

 

Riishøj, Søren: Østeuropa, Columbus, 2001.

 

Staun, Jørgen: Den centraleuropæiske forbindelse, Informations Forlag, 2002.

 

To top 

 

Tidsskrifter

 

POLITICA. Tidsskrift for politisk videnskab.

 

UDENRIGS. Tidsskrift udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab.

 

VINDUE MOD ØST. Tidsskrift udgivet af Syddansk Universitet.

 

ØKONOMI OG POLITIK. Tidsskrift udgivet af jurist- og økonomforbundets forlag. 

 

To top

 

Rejsebøger

 

Jørgensen, Inge Bro: Bøhmen – Kulturhistoriske strejftog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1994.

 

Jørgensen, Inge Bro: Kutna Hora, Vetterslev 1992.

 

Jørgensen, Inge Bro: Prag – Kulturhistoriske byvandringer, Stolár Forlag, 2001.

 

Krog, Lone og Erling Nedergård: Turen går til Prag, Politikens Forlag, seneste udgave.

 

Krog, Lone og Erling Nedergård: Turen går til Tjekkiet og Slovakiet, Politikens Forlag, seneste udgave.

 

Politikens visuelle guide – Prag, Politikens Forlag, 2001.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk