Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Museer om Den Kolde Krig

Stevnsfortet, Stevns, Danmark

Nær Rødvig på Stevns ligger fortet som under Den Kolde Krig bevogtede indsejlingen til Øresund. Her er nu oprettet et rigtig godt museum med en fantastisk og informativ hjemmeside knyttet til. Begge er absolut et besøg værd.

 

Check-point Charlie, Berlin, Tyskland

Ved det berømte Check-point Charlie i Berlin er der nu oprettet et museum om murens historie.

 

National Air and Space Museum, Washington DC, USA

Verdens største fly- og rumfartsmuseum. De har alt. Absolut et besøg værd.

 

Imperial War Museum, London, England

London har et omfangsrigt krigsmuseer i verden med blandt andet en permanent udstilling om konflikter under Den Kolde Krig.

 

KGB-museum, Vilnius, Litauen

Museet er bygget op omkring det gamle hovedkvarter for KGB i Litauen. I kælderen kan man se de gamle celler og torturkamre.

  

Se også siden Studietur: DDR i Berlin.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk