Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Om forfatterne: Anette Marcher & Peter Frederiksen

Anette Marcher er journalist og har boet i Cambodja 1999-2001, hvor hun var ansat ved avisen Phnom Penh Post. I 2002 var Anette udsendt af FN som observatør ved lokalvalget.

Peter Frederiksen er historiker og har gennem mange år beskæftiget sig med asiatisk historie og samfundsforhold. Han er forfatter og redaktør af en række bøger, bl.a. Vietnam – fra drage til tiger (Systime, 1995) og Vietnam i forandring (Frydenlund, 2000).

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk