Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Undervisningsforløb

Forslag til forløb:

 

A) Cambodjas historie

Bogen kan indgå som et selvstændigt emne i historieundervisningen, fx for at dække bekendtgørelsens krav om at beskæftige sig med områder udenfor den vestlige kulturkreds. På denne vis kan bogen læses kronologisk og med inddragelse af det antal kilder man har tid til.

 

B) Indokina i konflikt

Emnet om folkedrabet i Cambodja kan også indgå i forbindelse med et forløb om Vietnam og Vietnamkrigen. Her kan man lægge vægt på følgende aspekter:

 • Hvordan kommer den franske kolonialisme til udtryk i henholdsvis Vietnam og Cambodja.
  Hvorfor er der forskel på den franske politik i de to lande?
 • Sammenlign Vietnam og Cambodjas sociale, politiske, økonomiske og kulturelle udvikling og påpeg
  ligheder og forskelle. Forklar forskellene mellem de to lande og giv eksempler på, hvordan deres
  forskellighed afspejler sig i landenes indbyrdes forhold i det 20. århundrede.
 • Cambodjas rolle i den amerikanske Vietnampolitik 1965-75 og dennes betydning for
  De Røde Khmerers magtovertagelse i Cambodja, april 1975.
 • Forholdet mellem Vietnam og Cambodja 1975-2000.

 

C) Menneskerettighederne og De røde khmerer

Endelig kan bogen også indgå i et forløb med fokus lagt på menneskerettigheder integreret med brug af hjemmesiden www.menneskeret.dk. Her kan man lægge vægt på følgende aspekter:

 • Redegør for udviklingen i menneskerettighederne i det 20. århundrede, herunder særligt for årsagerne
  til FN’s verdenserklæring for menneskerettigheder fra 1948 og menneskerettighedskonventionen fra 1950.
  Hvordan bryder De røde khmerers styre med disse menneskerettighedserklæringer og konventioner?
 • Hvordan reagerer det internationale samfund herunder FN på De røde khmerers folkedrab i Cambodja?
  Hvorfor reagerer de som de gør?
 • Sammenlign folkemordet i Cambodja med andre folkemord fx i Rwanda og i eks-Jugoslavien.
  På hvilke punkter kan man tale om folkemord i forbindelse med De røde khmerer?
 • Hvordan reagerer FN og EU i dag i forbindelse med den forsoningsproces, der finder sted i Cambodja?
  Sammenlign med andre lignende forsoningsprocesser, fx i Sydafrika.

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk