Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Dansk Vestindien på museum

Dansk Vestindien på museum

Nationalmuseet i København har en udstilling om Dansk Vestindien, som indgår i afsnittet Verdenshandel og kolonier i den permanente udstilling Danmarkshistorier 1660-2000. Udstillingen har fokus på den florissante periode og er rig på genstande og billeder fra Dansk Vestindien. 

Museet for Søfarts permanente udstilling Teselskabet – den første globalisering har et lille afsnit om Dansk Vestindien med enkelte genstande.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk