Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Arbejdsspørgsmål

Før du går i gang med at læse bogen

Arbejdsspørgsmål til:
kapitel 1 | kapitel 2 | kapitel 3 | kapitel 4 | kapitel 5 | kapitel 6 | kapitel 7 | kapitel 8 | kapitel 9 | kapitel 10 | kapitel 11 | kapitel 12

Hurtigskrivning

Hvad ved du om tyendet (altså tjenestefolk på landet og i byerne) i Danmark?

Ved du noget om, hvem tyendet i Danmark var, hvad deres arbejde bestod af, hvilke arbejdsvilkår de levede under i hhv. 1700-, 1800- og 1900-tallet? Og hvis ja, hvor har du så din viden fra (f.eks. film, tv-serier, bøger, familiehistorier m.m.)?

Måske du har hørt eller set noget, der handler om tyendet i andre lande end Danmark (f.eks. Sverige, England)? Måske har du set film, tv-serier, bøger, eller hørt familiehistorier?

Hvor tror du, tyendet er 'blevet af' i moderne tid – hvem (eller hvad) udfører de jobs, som tyender traditionelt tog sig af?

NB: Gem din tekst så du kan tage den frem i slutningen af forløbet.

Efterbehandling

Hvis du skrev en tekst, inden du gik i gang med forløbet om tyendet, så find den frem og læs, hvad du skrev. Skriv nu følgende ned (maks. 1 side):

    1. Hvad har du lært om tyendet?
    2. Fik du svar på nogle af de spørgsmål, som du havde inden forløbet?
    3. Nævn tre punkter, som du har fundet særligt interessante.
    4. Er der nogle forhold vedrørende tyendet, du godt kunne tænke dig at udforske nærmere? Skriv dine idéer ned i punktform. Du kan evt. bruge dem, når du skal skrive SRP.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk