Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De muslimske broderskaber
//
Kontakt forfatteren

Kontakt forfatteren: Svend Lindhardt

Svend Lindhardt er cand.mag. i historie og religion. Han har undervist på Københavns VUC, og han har gennem en del år fulgt den kristne zionisme i USA og Danmark, Mellemøstkonflikten og den religiøse fundamentalismes rolle heri. 

Han er i dag pensioneret.

Du kan kontakte Svend Lindhardt på sl.kvuc@ci.kk.dk.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk