Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
De baltiske lande: Litauen

Kildetekster til Litauen

Kapitel 15. Fra revolution til verdenskrig 1900-1914

Tekst 1: Trykkeforbudet ophæves

 

Tekst 2: Revolutionen i 1905 (I)

 

Tekst 3: Revolutionen i 1905 (II) 


Kapitel 16. Tysk besættelse og selvstændighed 1914-1920

Tekst 4: Selvstændighed

 

Tekst 5: Politisk system

 

Tekst 6: Fred med Rusland


Kapitel 17. Det svære demokrati 1920-1939

Tekst 7: Uddrag af forfatningen fra 1920

 

Tekst 8: Uddrag af grundloven fra 1922

 

Tekst 9: Demokratiets endeligt

 

Tekst 10: Uddrag af forfatningen fra 1928

 

Tekst 11: Uddrag af forfatningen fra 1938

 

Tekst 12: Polsk ultimatum 1938

 

Kapitel 18. Sovjetisk og tysk besættelse 1939-1945

Tekst 13: Stalin og Hitler deler en stor del af Østeuropa mellem sig

 

Tekst 14: Tyskbalterne får lov at rejse til Tyskland

 

Tekst 15: Tyskland bytter Litauen med USSR for en del af Polen

 

Tekst 16: Sovjetisk besættelse

 

Tekst 17: Sovjetisering

 

Tekst 18: Massedeportationsbølgen i sommeren 1941

 

Tekst 19: Nazisternes planer i de besatte østområder 

 

Kapitel 19. Fra partisaner til perestrojka 1944-1985

Tekst 20: Dissidenter

 

Tekst 21: Uddrag af grundloven for Litauisk SSR af 20. april 1978

 

Tekst 22: Henvendelse fra den litauiske Helsinki-gruppe til FN

 

Kapitel 20. Fra sovjets periferi til centraleuropæisk identitet 1985-2001

Tekst 23: Litauen erklærer sin selvstændighed

 

Tekst 24: Danmarks Baltikum-politik efter frihedsbevægelsernes gennembrud

 

Tekst 25: Uddrag af forfatningen fra 1992

 

Tekst 26: Håb om NATO-medlemskab

 

Rettigheder til kildeteksterne

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk