Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Sovjetisering

Uddrag af forfatningen for Den Litauiske Sovjetiske Socialistiske Republik af 25. august 1940.

 

Artikel 1

Den Litauiske Sovjetiske Socialistiske Republik er en socialistisk arbejder- og bondestat.

 

Artikel 2

Den politiske basis i Litauiske SSR udgøres af Rådet af det arbejdende folks repræsentanter, som har etableret sig efter at have styrtet jordejernes og kapitalisternes regering og etableret proletariatets diktatur.

 

Artikel 9

Jorden består af brug, der drives af bønder, som inden for lovens bestemmelser kan bruge jorden uden betaling og i ubegrænset tid.

 

Artikel 18

Enhver borger i Litauiske SSR er borger i USSR. Borgere fra andre unionsrepublikker nyder de samme rettigheder som borger af Litauiske SSR på Litauiske SSRs territorium.

 

Artikel 96

For at garantere ytringsfriheden adskilles kirken fra staten i Litauiske SSR, ligesom skolen adskilles fra kirken. Religionsfrihed og frihed til antireligiøs propaganda anerkendes for alle borgere.

 

Artikel 97

I overensstemmelse med det arbejdende folks interesser og for at styrke den socialistiske orden garanterer loven for alle borgere i Litauiske SSR følgende:

a) talefrihed, b) pressefrihed, c) forsamlingsfrihed; d) frihed til at demonstrere og gennemføre gadeoptog.

Disse borgerrettigheder garanteres af det arbejdende folks trykkerier, papirforsyning, offentlige trolleybusser, gader, kommunikationsmidler og andre materielle betingelser for disses implementering

 

Tekst 16 | Oversigten over kildetekster | Tekst 18

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk