Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Links

Links til sider om Dansk Vestindien/US Virgin Islands

Rigsarkivets side om Dansk Vestindien.

Danmarkshistorien.dk (Aarhus Universitet) om Dansk Vestindien.

Statsbibliotekets mediesamlinger har digitaliseret aviser (kaldet Mediestream), blandt andet fra Dansk Vestindien.

Eksempler på aviser fra Dansk Vestindien, der ligger tilgængeligt online på Mediestream:

Det Kongelige Bibliotek (KB) har digitaliseret mange ældre udgivelser om Dansk Vestindien, som kan søges og downloades fra deres database.

Eksempler på udgivelser om Dansk Vestindien, der ligger tilgængeligt online på Det Kongelige Bibliotek:

Museet for Søfarts billedarkiv indeholder mange billeder, også fotografier, fra Dansk Vestindien. De kan findes ved at søge på f.eks. ’Vestindien’.

Nationalmuseets online-samlinger indeholder fotografier (og fotografier af genstande) blandt andet fra Dansk Vestindien. Søg på ’Vestindien’.

Dansk Vestindisk Selskab (DWIS).  DWIS har eksisteret siden 1917 som interesseforening for forbindelser mellem Danmark og den tidligere koloni. På selskabets hjemmeside findes blandt andet et bibliotek med universitetsspecialer om Dansk Vestindien.

Faktalink om kolonisering og slavehandel.

EMU’s forslag til undervisningsforløb om den transatlantiske slavehandel.

EMU har også materiale fra 13 retssager fra Dansk Vestindien.

UNESCO-netværket TST (Transatlantic Slave Trade) arbejder med skolesamarbejder i Danmark, i Ghana, USA og på US Virgin Islands.

Arkitekt Ulla Lunns site om kolonitidens arkitektur.

Historiker Anders Bjørns site om Christianshavn og kolonialisme.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk