Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
De baltiske lande: Letland

Kildetekster til Letland

Kapitel 8. Det splittede land 1900-1915

Tekst 1: Russificering


Tekst 2: Revolutionen i 1905

 

Kapitel 9. Fra verdenskrig til frihedskrig 1915-1920

Tekst 3: Dannelse af de lettiske skyttekorps

 

Tekst 4: De lettiske områder i Livland og Kurland bliver forvaltningsområde

 

Tekst 5: Det provisoriske lettiske nationalråd erklærer Letland uafhængigt

 

Tekst 6: Fredstraktat mellem Rusland og Tyskland, Østrig-Ungarn, Bulgarien og Tyrkiet

 

Tekst 7: Nationalrådets erklæring om Brest-Litovsk-freden, marts 1918

 

Tekst 8: Nationalrådet anderkendes de facto af Storbritannien

 

Tekst 9: Nationalrådet etablerer en provisorisk regering

 

Kapitel 10. Demokrati og reaktion 1920-1939

Tekst 10: Forsvarsaftale af 1. November 1923 mellem Estland og Letland

 

Tekst 11: Uddrag af Letlands forfatning af 15. Februar 1922

 

Kapitel 11. Fra baseaftaler til sovjetisk besættelse 1939-1941

Tekst 12: Stalin og Hitler deler en stor del af Østeuropa mellem sig

 

Tekst 13: Sovjetunionen får baser i Letland

 

Tekst 14: Sovjetiske tropper i Letland

 

Tekst 15: Tyskbalterne får lov at rejse til Tyskland

 

Tekst 16: Sovjetunionen kræver sovjetvenlig regering i Letland og fri indmarch for sovjetiske tropper

 

Tekst 17: Sovjetiseringen af Letland

 

Tekst 18: Letland bliver en Sovjetrepublik

 

Tekst 19: »Folkets Saeima« beder om tilladelse til at blive en del af Sovjetunionen

 

Tekst 20: Nationalisering af banker og industrier

 

Tekst 21: Lettiske skibe skal hjem til Letland

 

Tekst 22: Nationalisering af jorden

 

Tekst 23: Nationalisering af større huse

 

Tekst 24: Lettiske diplomater anerkender ikke sovjetiseringen af Letland

 

Tekst 25: Massedeportationsbølgen i sommeren 1941 

 

Kapitel 12. Under hagekorset 1941-1945

Tekst 26: Nazisternes planer i de besatte østområder

 

Tekst 27: Victor Ajas søger personale til udrensninger i Letland

 

Tekst 28: Ghetto i Riga

 

Tekst 29: Tyskernes forhold til letterne (I)

 

Tekst 30: Tyskernes forhold til letterne (II)

 

Tekst 31: Tvangsmobilisering til tysk militær

 

Tekst 32: Total mobilisering til tysk militær

 

Tekst 33: Mobilisering til tysk militær

 

Tekst 34: Eftertiden om de baltiske SS-enheder 

 

Kapitel 13. Fra Stalin til stagnationstid

Tekst 35: Sovjets sejr i Anden Verdenskrig

 

Tekst 36: Massedeportation 1949 (I)

 

Tekst 37: Massedeportation 1949 (II)

 

Tekst 38: Russificering i sovjettiden (I)

 

Tekst 39: Russificering i sovjettiden (II)

 

Tekst 40: Store områder af Letland afspærres

 

Tekst 41: Uddrag fra forfatningen for Lettiske SSR fra 1977

 

Tekst 42: Russificering i Sovjettiden (III) 

 

Kapitel 14. Fra frihedskamp til Vike-Freiberga 1985-2001

Tekst 43: Modstand mod det sovjetiske styre

 

Tekst 44: Modstand mod selvstændighed

 

Tekst 45: På vej mod selvstændighed

 

Tekst 46: Danmarks Baltikum-politik efter frihedsbevægelsernes gennembrud

 

Tekst 47: Genvundet selvstændighed


Tekst 48: Håb om NATO-medlemskab


Tekst 49: Nationalisme i Letland - og konflikten med Rusland

 

Rettigheder til kildeteksterne

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk