Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
1. Verdenskrig

1. Verdenskrig

1. Verdenskrig analyserer forløbet op til og under ’den store krig’. Bogen beskriver grundigt de samfundsmæssige, sociale og politiske baggrunde for krigen og gennemgår krigens udvikling, de militærstrategiske og politiske beslutninger samt de mange slag.

 

Den gennemgår også livet i skyttegravene, de sociale forskelle og rangordenen blandt soldaterne, livet på hjemmefronten, kolonisoldater samt våbentyper, kemisk krigsførelse, livet for de hjemvendte soldater efter krigen og meget andet.

 

Bogen slutter af med to kapitler om Danmarks rolle i krigen, de dansksindede på tysk side og om gravpladser og erindringssteder.

 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk