Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
1. Verdenskrig

1. Verdenskrig

1. Verdenskrig analyserer forløbet op til og under ’den store krig’. Bogen beskriver grundigt de samfundsmæssige, sociale og politiske baggrunde for krigen og gennemgår krigens udvikling, de militærstrategiske og politiske beslutninger samt de mange slag.

Den gennemgår også livet i skyttegravene, de sociale forskelle og rangordenen blandt soldaterne, livet på hjemmefronten, kolonisoldater samt våbentyper, kemisk krigsførelse, livet for de hjemvendte soldater efter krigen og meget andet.

Bogen slutter af med to kapitler om Danmarks rolle i krigen, de dansksindede på tysk side og om gravpladser og erindringssteder.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 256 sider og koster 159,20 ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  11

1. Samfund, levevis og levevilkår, ca. 1870-1914  13

2. Stormagtspolitik, 1815-1871: oprør, kriser og krige  28

3. Stormagterne, 1870-1890: Bismarcks system  39

4. Stormagterne, 1890-1914: nye aftalepartnere og traktater  46

5. Kriser, krige og diplomatiske løsninger, 1898-1914  53

6. Sommeren 1914  62

7. Det tyske felttog i vest, august-november 1914  74

8. Østfronten og de tyrkiske fronter, 1914-1916 – dilemmaet i øst  87

9. Gentagne offensiver ved Vestfronten, 1915  98

10. Forblødningsteori og opslidningsslag, 1916  117

11. Fredsfølere og hærenes sammenbrud, 1917  130

12. Amerikanerne kommer – de sidste store slag, 1918  140

13. Livet ved fronten  150

14. Krigens tab: de døde, de sårede og de savnede  164

15. Forbehold, kritik og modstand mod krigen  177

16. Hjemmefronten og det civile samfund  187

17. Krigens afslutning, 1918: politikernes krig  197

18. Krigen erindret – kirkegårde og mindesmærker  206

19. Krigens skygger og spor  218

20. Krigens skygger og spor: menneskelige og arkæologiske  227

21. Danmark og 1. Verdenskrig  233

22. Hvorfor brød krigen ud?  241

Hvis du vil læse mere ...  245

Kildetekster  247

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk