Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Tyskland efter 1989

Kildetekster til Tyskland efter 1989

Her kan du finde kildetekster til Tyskland efter 1989.


Tekster til kapitel 1

Tekster til kapitel 2

Tekster til kapitel 3

Tekster til kapitel 4

Tekster til kapitel 5

Tekster til kapitel 6

Tekster til kapitel 7

Tekster til kapitel 8

Tekster til kapitel 9

Tekster til kapitel 10

Tekster til kapitel 11

Tekster til kapitel 12

 

Kapitel 1: Murens fald, 1989

Tekst 1: Opbrud 89 – Neues Forum

 

Tekst 2: Anden del af revolutionen mangler

 

Tekst 3: Gorbatjov om sit besøg i DDR i 1989

 

Tekst 4: Willy Brandts tale dagen efter Murens fald (på tysk)
Tidligere forbundskansler Willy Brandt (kansler 1969-1974) fra SPD var indbegrebet af den vesttyske Ostpolitik i 1970'erne. Pointen var at søge kontakter til de kommunistiske regeringer i Østeuropa – en tilnærmelse som skulle vise sig at være medvirkende til Jerntæppets forsvinden i følge mange iagttagere.

 

Tekst 5: Kohls 10-punktsprogram, november 1989

 

To top

Kapitel 2 DDR's opløsning, 1990

Tekst 6: D-marken kommer

 

Tekst 7: En fejlbeslutning 

 

To top

 

Kapitel 3 Genforeningen

Tekst 8: Nye gadenavne

 

Tekst 9: Hubertus Knabe om de tidligere Stasi-folk

 

Tekst 10: Hvad skal vi være enige om

 

Tekst 11: Glæde over genforeningen?

 

Tekst 12: Den gang vi drømte
Clemens Meyers bog Den gang vi drømte er en roman om tiden lige efter den tyske genforening set fra et vildt kvarter i Leipzig, hvor lovløsheden satte ind.

 

To top

 

Kapitel 4:  Udenrigspolitikken efter genforeningen

Tekst 13: Tysklands enegang

 

To top

 

Kapitel 5: Kohls sidste regeringsår, 1994-1998

Tekst 14: Opbrud i det 21. århundrede

 

Tekst 15: Frihedens triumf (på tysk)
Den tidligere forbundskansler Helmuth Kohl så i 2009 tilbage på Murens fald.
Artikel fra Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. november 2009.

 

Tekst 16: Det grønne program 1998

 

Tekst 17: Den tyske enheds mangler

 

Tekst 18: Systemet Kohl

 

To top

 

Kapitel 6: De første rød-grønne år, 1998-2002

Tekst 19: Schröder træder til

 

Tekst 20: Der findes ingen grøn udenrigspolitik

 

Tekst 21: Energireformen

 

To top

 

Kapitel 7: Reformer og uro – de rød-grønnes sidste regering, 2002-2005

Tekst 22: Gamle og nye Europa
Den amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfield holdt en pressekonference den 22. januar 2003 om indsatsen mod Saddam Husseins Irak.
Teksten er en transskription af pressemødet kan læses på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside (på engelsk).

 

Tekst 23: Agenda 2010

 

Tekst 24: Tysklands chancer skal udnyttes

 

Tekst 25: Schröders æra

 

To top

 

Kapitel 8: Store opgaver? Stor koalition, 2005-2009

Tekst 26: Folkepartiernes krise

 

To top

 

Kapitel 9: Finanskrise, eurokrise og skandaler, 2009-2012

Tekst 27: Midten skal styrkes 

 

Tekst 28: Det tyske Europa  

 

Tekst 29: Landsbyerne forsvinder 

 

Tekst 30: De grønnes succeshistorie 

 

To top

 

Kapitel 10: Tyskland i dag, 2012-2014

Tekst 31: At gå baglæns

 

Tekst 32: Hvordan går det med demokratiet? (på tysk)
Reglen om, at et parti skal have mindst 5 % af stemmerne ved valg til Forbundsdagen får mange til at hævde, at den begrænser demokratiet og favoriserer de store partiet på bekostning af demokratiet. Det gælder også kommentator Thomas Drysch i en artikel i ugeavisen Die Zeit fra den 27. december 2013.

Tekst 33: Et indtørret folkeparti (på tysk)
Lederskribenten i det politiske magasin Cicero argumenterer for, at Merkels CDU risikerer at blive så stort, at den nødvendige uenighed i de politiske diskussioner udebliver. Lederen er fra den 25. juli 2013 og læses på side 5.

 

To top

 

Kapitel 11: Tysklands nye rolle i udenrigspolitikken

Tekst 34: Et tysk russisk Europa? 
Mitchell A. Orenstein er forsker ved Northeastern University og Minda. Han argumenterer i denne artikel – lyset af Ukrainekrisen – for, at det er Rusland og Tyskland, som er de afgørende magter i Europa i dag. Artiklen er fra den 9. marts 2014, blev bragt påforeignaffairs.com

 

Tekst 35: Politisk uacceptabelt

 

Tekst 36: Merkel versus Putin
Den tyske forbundskansler langede i en tale i Australien i november 2014 ud efter den russiske
præsident og hans trusler mod den europæiske stabilitet. Dagbladet Politikenbragte en redigeret
udgave af talen som kronik 25. november 2014

 

To top

 

Kapitel 12: Tysklands andet økonomiske mirakel

Tekst 37: Mindsteløn 8,50 euro til alle

 

Tekst 38: For mange goder

 

Tekst 39: Eksemplet fra Thüringen

 

Tekst 40: Berlinmuren faldt for 25 år siden, men Tyskland er stadig delt
I den amerikanske avis Washington Post blev der den 31. oktober 2014 gjort status over
situationen 25 år efter, at Berlin-muren faldt. Pointen er, at Tyskland stadig er delt.

 

Rettigheder til kildetekster

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk