Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Uddrag af bogen Tyendet – det tjendende folks danmarkshistorie

Uddraget består af:

  • Indholdsfortegnelsen
  • Boks: Kategorier i landbefolkningen
  • Kapitel 8: Landarbejderne (uddrag)

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk