Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Her kan du finde litteratur om nazisme og nynazisme.

 

Arendt, Hanne: Antisemitismen. Notabene 1971.

 

Baumann, Zygmont: Modernitet og Holocaust. Hans Reitzels Forlag 1994.

 

Foss, Øyvind: Drab i videnskabens navn. Aarhus universitetsforlag 1988.

 

Frederiksen, Peter: Det tredie rige. Fællesskab og forbrydelse. Systime 2001.

 

Hornshøj-Møller, Stig: Førermyten. Tiderne Skifter 1998.

 

Lindboe, Ole: Blod og ære. Den ny nazisme. Forlaget Pelikan 2000.

 

Lammers, Karl Christian: Rechts ist in! Fra nazisme til nynazisme i Tyskland. Gyldendal 1994.

 

Smith, Torben: Nazisme og Nynazisme. Gyldendal 1998.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk