Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Tyskland efter 1989
//
Om forfatteren

Om forfatteren - Torben Kitaj

Torben Kitaj er journalist og var i en årrække udenrigsredaktør på DR og Information. Han har også været DR's korrespondent i Tyskland i en længere periode. 

I dag er han ansvarshavende redaktør på Ugeskrift for Læger

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk