Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De baltiske lande
//
Litteratur

Litteratur

Her kan du finde litteratur om de baltiske lande.

 

Estland

Helk, Vello: Estlands historie – kort fortalt, Odense 1993.

Raun, Toivo U.: Estonia and the Estonians, 2. udg., Stanford 1991.

Raun, Toivo U.: Estonia in the 1990s, i: Journal of Baltic Studies, vol. XXXII, nr. 1, 2001, s. 19-43.

 

Letland

Balodis, Agnis: Lettlands och det lettiska folkets historia, Stockholm 1990.

Plakans, Andrejs: The Latvians, Stanford 1995.

 

Litauen

Senn, Alfred Erich: Lithuania Awakening, Berkeley 1990.

Suþiedëlis, Saulius: Historical Dictionary of Lithuania, Lanham 1997.

Vardys, V. Stanly: The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania, Boulder 1978.

Vardys, V. Stanley: Lithuania: The Rebel Nation, Oxford 1993.

Vardys, V. Stanley (red.): Lithuania under the Soviets: Portrait of a Nation 1940-1965, New York 1965.

 

Baltikum under ét

Gerner, Kristian og Hedlund, Stefan: The Baltic States and the End of the Soviet Empire. London, 1995.

Meissner, Boris (red.): Die baltischen Nationen, 2. udg., Köln 1991.

Myllyniemi, Seppo: Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944, Helsingfors.

Rauch, Georg von: Gescichte der baltischen Staaten, München 1990.

Øststatus, red. Per Jacobsen, udg. af Københavns Universitets Østeuropainstitut: artikler om Baltikum, Estland, Letland og Litauen.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk