Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger

Bøger i serien

Her kan du læse om bøgerne i serien his2rie.

I menuen ovenover kan du klikke dig ind på hver enkelt bog, hvor du kan finde kildetekster, links, arbejdsspørgsmål med mere.

Mangler vi en historiebog?

Synes du, at der mangler en bog i serien? Har du selv lyst til at skrive den? Eller kender du nogen, der vil? Uanset hvilken idé du har, så skriv en mail til redaktør Vibe Skytte på vibe@frydenlund.dk.

Vi forestiller os nye bøger med emner om:

  • Styreformer
  • Natur, teknik og industri med fokus på industrialiseringen 
  • Oplysningstiden – med fokus på Den amerikanske uafhængighedskrig og/eller Den franske revolution
  • Globalisering
  • 1920'erne og 1930'erne i Danmark eller i Europa
  • Moderne højreekstremisme, loners og terrorisme

Men vi er åbne for alle forslag.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk