Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Fascismens Italien

Fascismens Italien

Fascismens Italien samler fascismens historie, som den kom til udtryk i Italien i perioden 1922-1945. Trådene trækkes bagud til fascisternes beundring for det gamle romerrige og op til i dag, hvor tidligere neofascister spiller en stadig større rolle i italiensk politik.

Historien om det fascistiske Italien er også historien om Benito Mussolini, Il Duce, der personificerede fascismen i både Italien og det omgivende europæiske samfund. Både ideologien, diktaturet og personen Mussolini bliver afdækket i bogen.

Forfatteren redegør i bogen for og analyserer fascismens fødsel, fascisternes magtovertagelse og diktatur, deres kamp for at skabe et nyt romerrige, indblandingen i den spanske borgerkrig, deltagelsen i 2. Verdenskrig samt fascismens sammenbrud.

Hovedvægten er lagt på det fascistiske diktatur og dets fremgangsmåder: propaganda, opbygning af et autoritært system, undertrykkelse af enhver opposition, pagten med den katolske kirke etc. Det er et studie i, hvordan et diktatorisk regime kommer til magten og bevarer den.

I bogens kapitel 8 forsøger forfatteren at finde ind til ’fascismens væsen’; hvordan definerer man fascisme? Hvordan er ideologien kommet til udtryk rundt om på kloden? Og ikke mindst: hvilke psykologiske forklaringer er der på fascismen.

I bogens to afsluttende kapitler gennemgås henholdsvis neofascismen fra 1945 til i dag og den stadigt eksisterende debat om fascismen i Italien.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 110 sider og koster kr. 127,20 ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Indledning  8

Kap 1. Et land med to ansigter  10

Kap 2.  Italien før fascismen  13

Kap 3.  Fascismens fødsel og magtovertagelsen  20

Kap 4. Fascismen som diktatur  28

Kap 5. 'Det tredje Rom' – kampen for et nyt romerrige  42

Kap 6. Italien i krig – igen!  52

Kap 7. Sammenbrud  59

Kap 8. Fascismens  væsen  72

Kap 9. Fascisme i Italien efter 1945  81

Kap 10. Debatten om fascismen  91

Kronologisk oversigt  96

Hvem er hvem?  102

Litteratur  108

Kilder  109 

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk