Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Arbejdsspørgsmål til kilderne

På denne side kan I finde spørgsmål og opgaver, der knytter sig til kildeteksterne.

Se også his2rie.dk's sider om at arbejde med historiske kilder.

 

Kildetekst 1

 1. Sæt kildeteksten ind i dens historiske sammenhæng.
 2. Gør rede for kildetekstens beskrivelse af kommunisternes arbejdsformer og deres strategi i forbindelse med sikringen af magten.
 3. Hvilken betydning fik den sovjetiske besættelsesmagt for udviklingen i den østlige zone?

 

Kildetekst 2

 1. Der ønskes en redegørelse for kildetekstens indhold.
 2. Gør ved hjælp af bogen og kildeteksten rede for forholdet mellem socialdemokraterne og kommunisterne i den sovjetiske besættelseszone i 1940’erne.
 3. Hvordan forholder den sovjetiske ledelse sig til Tysklands fremtid i 1940’erne?

 

Kildetekst 3

 1. Gør rede for kildetekstens indhold.
 2. Karakteriser den måde, der blev arbejdet på partiskolen.
 3. Hvordan sikrede SED sig sine medlemmers loyalitet?

 

Kildeteksterne 4 & 5

 1. Gør rede for Stalins udspil om et forenet og neutralt Tyskland.
 2. Gør rede for den vesttyske kansler K. Adenauers svar fra 16. marts 1952.
 3. Hvordan opfattede den østtyske ledelse Stalins forslag?

 

Kildetekst 6

 1. Gør rede for kildetekstens indhold.
 2. Hvordan beskriver SED Sovjetunionen og Stalin?
 3. Hvordan kom denne holdning til udtryk i DDR i 1950’erne?

 

Kildetekst 7

 1. Der ønskes en redegørelse for kildetekstens indhold.
 2. Hvilke argumenter bruger teksten for at svare på spørgsmålet: Hvorfor findes der ingen opposition i DDR?
 3. Hvordan var forholdene i DDR omkring slutningen af 1950’erne?

 

Kildetekst 8

 1. Gennemgå de 10 punkter og karakterisér deres indhold.
 2. Hvad var årsagen til, at Ulbricht formulerede de ti Punkter?
 3. Hvilken ideologi kommer til udtryk i kildeteksten?

 

Kildetekst 9

 1. Gør kort rede for kildetekstens indhold.
 2. Hvorfor blev forfatteren ikke optaget på medicinstudiet?
 3. Hvordan vurderer forfatteren forholdene?
 4. Sammenlign kildetekstens beskrivelse med den officielle holdning, som kommer til udtryk i kildetekst 7.

 

Kildetekst 10

 1. Start med at sætte kildeteksten i en historisk sammenhæng.
 2. Gør dernæst rede for kildetekstens indhold.
 3. Hvordan forklarer Ulbricht stalinismen?

 

Kildetekst 11

 1. Der ønskes en redegørelse for kildetekstens indhold.
 2. Gør rede for de politiske forhold i DDR i begyndelsen af 1960’erne.
 3. Vurder kildetekstens argumenter i forbindelse med den kulturelle udvikling i DDR.

 

Kildetekst 12

 1. Gør rede for, under hvilke forhold børnene døde.
 2. Hvordan forklarede grænsetropperne begivenhederne?
 3. Hvordan vurderede Stasi begivenhedernes udvikling og deres betydning, og hvordan fik de deres informationer?

 

Kildetekst 13

 1. Sæt kildeteksten i en historisk sammenhæng.
 2. Gør kort rede for kildetekstens indhold.
 3. Der ønskes en redegørelse for, hvordan ledelsen af SED prøvede på at kontrollere kulturen.

 

Kildetekst 14

 1. Gør kort rede for kildetekstens indhold.
 2. Karakteriser anklagens argumenter i sagen.
 3. Hvorfor blev bogen 1984 af George Orwell kritiseret af SED?

 

Kildetekst 15

 1. Præsenter kildetekstens indhold.
 2. Gør kort rede for de politiske tiltag, som Gorbatjovs politik er kendetegnet af.
 3. Hvordan beskriver forfatteren talerne på partikongressen?

 

Kildetekst 16

 1. Der ønskes en redegørelse for kildetekstens indhold.
 2. Giv en kort definition af begreberne nation og nationalstat.
 3. Hvordan vurderer forfatteren mulighederne for en genforening?

 

Kildetekst 17

 1. Gør rede for årsagerne til murens bygning.
 2. Hvorfor investerede DDR i det omfattende bygningsarbejde? Gør rede for den officielle østtyske og vestlige forklaring.

 

Kildetekst 18

 1. Gør rede for kildetekstens indhold.
 2. Hvordan forklarer kildeteksten årsagerne til murens bygning og nødvendighed?
 3. Hvorfor mener kildeteksten, at muren vil fortsætte med at eksistere?

 

Kildetekst 19

 1. Gør rede for udviklingen, som førte til murens fald.
 2. Der ønskes en redegørelse for kildetekstens indhold.
 3. Hvilke muligheder ser kildeteksten i forbindelse med krisen løsning?

 

Kildetekst 20

 1. Sæt kildeteksten i dens historiske sammenhæng.
 2. Gør rede for kildetekstens indhold.
 3. Hvilken politisk fordel fik den vesttyske kansler ud af udviklingen?
 4. Gør rede for genforeningen.

 

Kildetekst 21

 1. Der ønskes en redegørelse for kildetekstens indhold.
 2. Gør rede for udviklingen i DDR som førte til murens fald.
 3. Hvordan beskriver kildeteksten østtyskernes ønske om genforening?

To Top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk