Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Chile – kampen for demokrati
//
Om forfatteren

Om forfatteren: Kai Rasmussen

Kai Rasmussen underviser i historie og samfundsfag på Herlev Gymnasium, hvor han også er studievejleder.

Han blev kandidat fra RUC i 1979 og har arbejdet på Herlev Gymnasium siden 1980.

Interessen for Chile begyndte i efteråret 1969, hvor han tæt fulgte valgkampen og Salvador Allendes udnævnelse som præsident. Tre gange har han besøgt Chile og rejst fra nord til syd.  

Forfatteren kan kontaktes for spørgsmål, kommentarer og foredrag om Chile på kairasmussen @ ymail.com.  

Han har tidligere udgivet bogen Irland – fra påskeoprør til påskeaftale i serien his2rie.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk