Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Tyrkiet 1923-2018

Tyrkiet 1923-2018

Tyrkiet er et land fuld af kontraster. På kanten mellem Europa og Mellemøsten og mellem sekularisering og islam rummer landet historisk, religiøst og samfundsmæssigt en række spændende temaer, der kan danne grundlag for emnebaseret og tværfagligt arbejde på ungdomsuddannelserne.

Tyrkiet 1923-2018 gennemgår landets historie fra oprettelsen af republikken i 1923 til i dag. Bogen ser på statsideologien kemalismens opståen, afskaffelsen af sharia og indførelsen af sekularisme, de mange militærkup og spændingerne mellem by og land.

Herudover indeholder bogen en række kapitler om de væsentligste temaer i tyrkisk historie og politik: det kølige forhold til EU og ønsket om medlemskab, det meget varmere forhold til Mellemøsten, hvor Tyrkiet er en regional stormagt, samt ikke mindst undertrykkelsen af de religiøse og nationale mindretal eksemplificeret ved hhv. alevierne og kurderne.

Tyrkiet 1923-2018 er skrevet til undervisningen i historie, men kan lige så vel bruges i fagene religion og samfundsfag samt som baggrundslæsning inden studieture til Tyrkiet. Denne anden udgave er opdateret med et kapitel om den syriske borgerkrig og omvæltningerne i tyrkisk politik siden kupforsøget i 2016. Bogens resterende kapitler er ligeledes opdateret til at rumme udviklingen helt frem til 2018.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 143 sider og koster 127,20 kr. ekskl. moms.

1. udgave, Tyrkiet 1923-2013, er udsolgt. I 2018 blev den erstattet med 2. udgave: Tyrkiet 1923-2018. Du kan stadig finde alle kildetekster til 1. udgave her. De fleste kildetekster til 2. udgave er magen til dem, der bruges til bogens 1. udgave. Enkelte er nye. Find dem alle her.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  11

1. Fra imperium til republik  13

2. Demokratiets udvikling i skyggen af militærkup  25

3. Et samfund i forandring – mellem landsby- og storbykultur  47

4. Islam og sekularisering  55

5. Alevierne – Tyrkiets største religiøse minoritet  65

6. Kurderne – Tyrkiets største problem  73

7. Tyrkiet og EU  95

8. Tyrkiets rolle i Mellemøsten  105

9. Den syriske borgerkrig  113

10. Omvæltning i tyrkisk politik 2016-2018  121

Hvem er hvem?  127

Kronologisk overblik  131

Hvis du vil læse mere  133

Litteratur anvendt til bogens udarbejdelse  135

Kildetekster  141

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk