Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Links

Her kan du finde links om Tyrkiet i tilknytning til bogen Tyrkiet 1923-2013.

 

Bianet.org Aktuel nyhedssite om aktuelle emner i tyrkiet.

HistoryWorld.net Fokus på Tyrkiets historie. 

Europa.eu EU-Kommissionens årlige rapporter om Tyrkiet.

Ekurd.net Kurdisk site med nyheder og analyser på engelsk.

InstitutKurde.org Det kurdiske institut i Paris. Blev etableret i februar 1983. Instituttet er politisk uafhængig og en sekulær organisation, der samler kurdiske intellektuelle og kunstnere samt vestlige intellektuelle, der arbejder med studier om kurderne.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk