Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Terrorisme på tværs
//
Litteratur

Litteratur

Her kan du finde litteratur om terrorisme og terrorismebekæmpelse. 

Alexander, Yonah & Michael S. Swetnam: Usama bin Laden’s al-Qaida: Profile of a Terrorist Network. Ardley, NY: Transnational Publishers, 2001.

Cramer-Larsen, Lars & Carsten Jensen (red.): Borgerkrigen i Syrien. Historisk, politisk og militært. København: Forsvarsakademiets Forlag, 2014.

Crenshaw, Martha: ’The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century.’ Political Psychology, vol. 21, nr. 2, 2000, s. 405-420.

Crone, Manni & Martin Harrow: ’Homegrown Terrorism in the West’. Terrorism and Political Violence, vol. 23, nr 4, 2011, s. 521-536.

Hansen, Birthe: At definere terrorisme. Institut for Statskundskab. Arbejdspapir. København: Institut for Statskundskab, 2003, http://polsci.ku.dk/arbejdspapirer/2003/ap_2003_08.pdf.

Henry, Clement N. & Robert Springborg: Globalization and the Politics of Development in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Huntington, Samuel P.: ’The Clash of Civilizations?’ Foreign Affairs, sommer 1993.

International Federation of Journalists: Journalism, Civil Liberties and the War on Terrorism. International Federation of Journalists, Bruxelles, 2005.

Jensen, Carsten & David Vestenskov (red.): Et farvel til terror? Krigen mod ISIS 2014-15. København: Forsvarsakademiets Forlag, 2015.

Juergensmeyer, Mark: Terror in the Mind of God. Berkeley: Berkeley University Press, 2001.

Karmon, Ely: ’Al-Qa’ida and the War on Terror after the War in Iraq’. MERIA, nr. 10:1, artikel 1, marts 2006.

Keane, John: ‘Power-sharing Islam?’, i: Azzam Tamimi (red.): Power-sharing Islam? London: Liberty for Muslim World Publications, 1993.

McDowall, David: A Modern History of the Kurds. London: I.B. Tauris, 1997.

Mozaffari, Mehdi: Islamisme. En orientalsk totalitarisme. København: Informations Forlag, 2013.

Pape: Robert A.: ’The Strategic Logic of Suicide Terrorism’. American Political Science Review, nr. 97:3, august 2003, s. 343-361.

Rapoport, David C.: ’The Fourth Wave: September 11 in the History of Terrorism’. Current History, december 2001, s. 419-424.

Reeve, Simon: One Day in September. The Story of the 1972 Munich Olympics Massacre. London: Faber & Faber, 2001.

Stump, Roger W: Boundaries of Faith. Geographical Perspective on Religious Fundamentalism. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.

Sullivan, John: ’Forty Years of ETA’. History Today, april 1999.

Sørensen, Anne: ’Når terrorisme bliver historie ... Den vesttyske røde terrorismes efterliv’. Den jyske Historiker, nr. 115, 2007, s. 81-110.     

Sørensen, Anne: Stasi og den vesttyske terrorisme. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2006.

Visby, Børge: ’Ny bog hævder at terror var opspind’. Information, den 2. april 2002.

Waltz, Kenneth N.: Theory of International Politics. New York: Random House, 1979.

Wilkinson, Paul: Terrorism Versus Democracy. The Liberal State Response. London: Frank Cass, 2001.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk