Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den Russiske Revolution
//
Kontakt forfatteren

Kontakt forfatteren - Dennis Lunding Nielsen

Dennis Lunding Nielsen underviser i historie og samfundsfag ved Rosborg Gymnasium og HF. Har du spørgsmål til Dennis med udgangspunkt i hans bog Den Russiske Revolution, kan du kontakte ham på dlundingnielsen @ gmail.com

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk