Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_temaer_ny.png
//
Temaer
//
Tyske flygtninge 1945-1949

Tyske flygtninge 1945-1949

Som følge af den tyske hærs tilbagetog, blev de tyske områder i Østpreussen ’befriet’ af den røde hær i efteråret 1944. I oktober 1944 rullede de sovjetiske kampvogne således ind i den tyske by Nemmersdorf i Østpreussen. Da det kort tid efter lykkedes tyske tropper at generobre landsbyen, fandt de beboerne massakrerede på gaderne og i husene. De der havde overlevet, var flygtet i al hast for at undgå den frygtede fjende som med vold og brutalitet rykkede frem mod Berlin. Den røde hærs generaler havde ikke medlidenhed med den tyske befolkning, der var grobund for den nazisme, der havde påført Sovjetunionen en lang og udmarvende krig.

»Brænd, Tyskland, du har ikke fortjent bedre. Jeg vil ikke tilgive noget af det du har gjort mod os… Brænd, forbandede Tyskland« sagde en general under fremrykningen.

Stalins hævn betød store civile tyske tab, massevoldtægter og tyskere på flugt. Af de godt 2½ millioner, der flygtede fra Nazityskland i krigens sidste år kom ca. 250.000 til Danmark.

Her blev de interneret i flygtningelejre, hvor de levede under sultegrænsen. Den danske befolkning mødte dem med en kold skulder, og læger nægtede dem behandling. Den danske ligegyldighed overfor de tyske flygtninge skyldtes, at den tyske besættelse af Danmark kun lige var overstået, og danskerne derfor nærede uvilje mod alle tyskere.

Flugten var livsfarlig. Mange blev ramt af russiske fly og tanks inden de nåede havnebyerne. Endnu flere druknede fordi skibene blev sænket. Ikke færre end 25.000 mennesker druknede som følge af sænkningerne af Wilhelm GustloffVon Steuben,GoyaThielbek og Cap Arcona.

 

Se også:
Sænkningen af Wilhelm Gustloff på Wikipedia
De tyske flygtninge i Danmark

 

Litteratur

Flygtninge i Danmark 1945-1949. Fremad/ Flygtningeadministrationen, 1950. 

Arne Gammelgaard: Mennesker i malstrøm. Tyske flygtninge i Danmark 1945 -1949. Systime, 1981.

Arne Gammelgaard: Drivtømmer. Tyske flygtninge i Danmark 1945 -1949. Blaavandshuk Egnsmuseum, 1993.

Henrik Havrehed: De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Odense Universitetsforlag, 1987.

Kirsten Lylloff og Michala Kiser Lylloff: Da Danmark var nærområde. Kronik i Politiken23. maj 1999.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk