Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
1. Verdenskrig
//
Hvem er hvem?

Hvem er hvem?

Find en person via alfabetet her.

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

A

Alexander 2. af Rusland (1818-1881). Ruslands zar fra 1855 til 1881.

 

Asquith, Herbert Henry (1852-1928). Britisk statsmand, premierminister 1908-1916, leder af Det Liberale Parti 1908-1925. 1892-1895 var han indenrigsminister og fra 1905 finansminister.

 

To top

 

B

Bethmann Hollweg Theobald von (1856-1921). Tysk politiker og statsmand. Bethmann Hollweg blev i 1909 tysk rigskansler. Han trådte tilbage i juli 1917.

 

Bismarck, Otto von (1815-1898). Preussisk og tysk statsmand; samlede Det Tyske Rige i 1871, rigskansler 1871-1990.

 

Brusilov, Alexei (1853-1926). Russisk general under 1. Verdenskrig. Efter Februarrevolutionen blev Brusilov 4. juni 1917 udnævnt til øverstkommanderende for den russiske hær, men måtte gå af allerede i august samme år på grund af politisk uenigheder. 

Bülow, Bernhard von (1849-1929). Tysk politiker. 1897 udenrigsminister, 1900-1909 rigskansler.

 

To top

 

C

Caprivi, Leo von (1831-1899). Tysk general og rigskansler 1890-1894. Efterfulgte Bismarck på kanslerposten.

 

Cavell, Edith (1865-1915). Engelsk sygeplejerske, der især er kendt for sit arbejde under 1. Verdenskrig. arbejdede på et Røde Kors-hospital i Bruxelles. Hun behandlede både britiske og tyske soldater og smuglede under krigen næsten 200 engelske og franske patienter ud af landet. Hendes aktiviteter blev afsløret af tyskerne; Cavell blev dømte til døden og skudt i oktober 1915.

 

Chamberlain, Joseph (1836-1914). Britisk politiker. 1880-1885 var Chamberlain handelsminister, 1895-1903 koloniminister. Far til de to senere britiske ministre Neville Chamberlain og Austin Chamberlain.

 

Churchill, Winston S. (1874-1965). Britisk statsmand og forfatter; handelsminister 1908, indenrigsminister 1910 og marineminister 1911. Da Gallipoli-kampagnen i 1915 mislykkedes, gik Churchill af som minister og tog til fronten i Frankrig som officer. Churchill blev dog kaldt tilbage og udnævnt til rustningsminister 1917-1919. Churchill blev krigsminister 1919-1921 og koloniminister 1921-1922 og var desuden premierminister 1940-1945 og 1951-1955.

 

Clausewitz, Carl von (1780-1831). Preussisk officer og filosof. 1818 direktør for Preussens Almindelige Krigsskole og udnævnt til generalmajor. Han fastslog, at krig blot er en fortsættelse af politik med andre midler, dvs. at krigsførelsen til stadighed skal underordnes de politiske mål. Hans hovedværk Vom Kriege blev udgivet 1832-1834.

 

To top

 

F

Friedrich, Ebert (1871-1925). Tysk politiker, socialdemokratisk rigspræsident 1919-1925. Ebert blev 1913 SPD's formand. Under Novemberrevolutionen 1918 blev Ebert leder af overgangsregeringen. Den 11. februar 1919 valgte den forfatningsgivende forsamling ham til Weimarrepublikkens første rigspræsident.

 

Falkenhayn, Erich von (1861-1922). Tysk general og preussisk krigsminister 1913-1915. Efter Slaget ved Marne i 1914 blev von Falkenhayn generalstabschef for hæren. I august 1916 blev hærledelsen overdraget til de militære ledere på Østfronten: Hindenburg og Ludendorff.

 

Franz Ferdinand (1863-1914). Østrig-ungarsk ærkehertug og tronfølger, efter at den siddende kejsers søn havde begået selvmord. Ærkehertugen var kejser Franz Josephs nevø.

Franz Ferdinand blev 1900 gift med Sophie grevinde Chotek (1868-1914), men hun blev ikke accepteret som kommende dronning, og hverken hun eller deres fælles børn fik kongelig status eller havde krav på den østrigske trone. Begge blev dræbt den 28. juni 1914 i Sarajevo af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.

 

Fisher, John Arbuthnot (1841-1920). Britisk søofficer. 1891 kontreadmiral og 1905 admiral. 1904-1910 marinestabschef. I 1914 atter marinestabschef og opponerede mod daværende marineminister Winston Churchills plan om Gallipoli-kampagnen. Fisher forlod sin post i protest i 1915.

 

Foch, Ferdinand (1851-1929). Fransk officer, marskal af Frankrig. Kommandant for den 9. franske armé i september 1914. Afløste i maj 1917 Pétain som generalstabschef og blev marts 1918 øverste chef for ententens samlede styrker. Foch havde indflydelse på de militære bestemmelser i våbenstilstanden i november 1918.

 

Franz Joseph 1. (1830-1916). 1848-1916 kejser af Østrig og i 1867 kronet som konge af Ungarn; gift i 1854 med Elisabeth. Franz Joseph overtog kejsertronen efter farbroderen Ferdinand 1.'s abdikation efter revolutionen i 1848.

 

French, John (1852-1925). Britisk officer, 1922 Jarl af Ieper (Ypres). Generalstabschef 1912-1914, feltmarskal 1913 og chef for de britiske ekspeditionsstyrker (BEF) i 1914. I december 1915 afløst af Douglas Haig.

 

Friedrich 3. (1831-1888). Tysk kejser og konge af Preussen fra den 9. marts til 15. juni 1888; søn af kejser Wilhelm 1. og Augusta, gift i 1858 med Victoria (1840-1901), datter af den engelske dronning Victoria. Som tronfølger var han i et vist modsætningsforhold til Bismarck på grund af sine mere liberale politiske holdninger. Døde efter kun 99 dages regeringstid af en kræftsygdom.

 

To top

 

G

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882). Italiensk patriot og hærfører. Deltog i 1848 i oprøret i Rom, der førte til dannelsen af Den Romerske Republik (februar 1849-april 1850). Garibaldi drog 1860 med 1000 mand til Sicilien for at omstyrte kongedømmet Begge Sicilier på vejen mod at skabe et samlet Italien. Gik flere gange i 1860'erne med en privat styrke mod Pavestaten.

 

Grey, Edward (1862-1933). Britisk politiker, medlem af Underhuset 1885-1916 for de liberale og derefter af Overhuset. Udenrigsminister 1905-1916. Grey var stærkt imod krig, men i sommeren 1914 argumenterede han for at Storbritannien skulle stå ved løftet om at forsvare det angrebne Belgien. Efter krigen virkede Grey for Folkenes Forbund.

 

To top

 

H

Haig, Douglas (1861-1928). Britisk officer. I 1914 chef for British Expeditionary Forces' (BEF) 1. armékorps i Frankrig; afløste i december 1915 John French som chef for de britiske styrker på Vestfronten. I april 1918 underlagt den franske marskal Fochs overkommando for de samlede allierede styrker ved Vestfronten. 1919-1920 var Haig øverstkommanderende for den britiske hær.

 

Hansen, H.P. (H.P. Hanssen)(1862-1936). Grænselandspolitiker, 1919-1920 minister for sønderjyske anliggender. 1896-1908 medlem af Landdagen. Medlem af den tyske rigsdag 1906–1919. Hansen var dybt engageret i kampen for danskheden i Sønderjylland og gjorde ved krigsudbruddet op med den hidtidige protestpolitik, som havde indebåret, at unge dansksindede mænd udvandrede i stedet for at gøre tysk militærtjeneste.

 

Hindenburg, Paul von (1847-1934). Tysk generalfeltmarskal og politiker, rigspræsident 1925-1934. Pensioneret som general i 1911, men genindkaldt under 1. Verdenskrig som øverstkommanderende på Østfronten. I 1916 øverstbefalende over den tyske hær. Var efter krigen blandt skaberne af den såkaldte Dolkestødslegende.

 

Hötzendorf, Franz Conrad von (1852-1925). Østrigsk greve og officer, feltmarskal 1916. Chef for den østrig-ungarske generalstab i 1906.

  

To top

 

J

Joffre, Joseph (1852-1931). Fransk marskal, generalstabschef 1911. De meget store tab ved Verdun i 1916 udløste kritik af hans dispositioner, og han blev afløst som øverstbefalende af general Robert Nivelle.

 

To top

 

K

Karl af Habsburg (Karl 1. af Østrig) (1887–1922). Kejser af Østrig og konge af Ungarn 1916-1918. Søn af kejser Franz Josephs nevø; udnævnt til tronfølger i 1914 efter mordet på den daværende tronfølger, ærkehertug Franz Ferdinand. Forsøgte i 1916 at opnå en fredsaftale med Ententen gennem hemmelige, diplomatiske forhandlinger, det lykkedes dog ikke. Abdicerede den 4. november 1918, hvorefter Østrig blev republik. 

 

Kipling, Rudyard (1865-1936). Britisk journalist og forfatter, mest kendt forJunglebogen og for digtet The White Man's Burden. Kipling var ivrig fortaler for krigen i 1914. Hans eneste søn, John, der blev løjtnant i den engelske hær, faldt som 18-årig i 1915 i Slaget ved Loos. John Kipling var en af de mange hundredetusinde soldater, der ikke blev fundet eller identificeret, og som derfor ikke fik en kendt grav. Kipling bidrog efter krigen via IWGC til udformningen af de britiske krigskirkegårde ved at vælge bibelcitatet »Their Name Liveth For Evermore« som indskrift på krigskirkegårdenes obligatoriske mindesten, Stone of Remembrance.

 

Kitchener, Horatio Herbert (1850-1916). Britisk officer og fra krigsudbruddet 1914 krigsminister. Hans ansigt er stadig kendt fra propaganda-hverveplakaterne »Your Country Needs You«. Kitchener omkom i juni 1916 på vej til forhandlinger i Rusland, da det krigsskib, han var om bord på, blev sænket af en tysk mine.

 

Kluck, Alexander von (1846-1934). Tysk general, anfører for tyskernes 1. armé på den højre fløj under felttoget gennem Belgien i efteråret 1914; medvirkede ved beslutningerne om ikke at følge Schlieffen-planen til punkt og prikke.

 

Konstantin 1. (1868-1922). Konge af Grækenland 1913-1917 og 1920-1922. Kongen indtog en neutral, tyskvenlig holdning ved krigsudbruddet, hvilket var i modstrid med den græske premierminister Venizelos' holdning. Kongen blev tvunget til at abdicere i 1917, men vendte efter en folkeafstemning tilbage efter krigen.

 

Kruger, Paul (1825-1904). Sydafrikansk politiker, præsident for Transvaal 1883-1900. Ledte i 1899 den politiske modstand i Boerkrigen mod Storbritannien.

 

To top

 

L

Lenin, Vladimir (1870-1924). Russisk revolutionær, marxistisk teoretiker, Sovjetstatens første regeringschef, leder af den internationale kommunistiske bevægelse. Under verdenskrigen opholdt han sig i eksil i Schweiz. I april 1917 fik han af de tyske myndigheder lov til at rejse gennem Tyskland og Sverige til Rusland i en plomberet jernbanevogn.

 

Liebknecht, Karl (1871-1919). Tysk politiker. 1912-1916 medlem af Rigsdagen for Socialdemokratiet (SPD). Stod sammen med Rosa Luxemburg i spidsen for det revolutionære Spartakusforbundet. Under Novemberrevolutionen i 1918 proklamerede Liebknecht den frie socialistiske republik fra balkonen på Berlins Slot. Under urolighederne i Berlin i januar 1919 blev han arresteret og myrdet sammen med Rosa Luxemburg.

 

Lloyd George, David (1863-1945). Britisk politiker. Lloyd George var ved krigsudbruddet Englands finansminister. Han blev i 1915 udnævnt til rustningsminister, i 1916 krigsminister og var premierminister fra december 1916 til 1922.

 

Ludendorff, Erich (1865-1937). Tysk general. Blev udnævnt til generalstabschef ved krigens udbrud i 1914. Fra 1916 udgjorde han sammen med Hindenburg den øverste tyske hærledelse.

 

To top

 

M

Mazzini, Guiseppe (1805-1872). Italiensk politiker og revolutionær. Under begivenhederne, der førte til Italiens samling, tilhørte han den demokratiske, republikanske bevægelse, der skulle virke for dannelse af en fælles italiensk republik.

 

Metternich, Fyrst von (1773-1859). Østrigsk fyrste og statsmand. Ledede Wienerkongressen 1814-1815 og var fortaler for de tre principper, der kom til at præge europæisk stormagtspolitik i de næste ca. 40 år: legalitet, stabilitet og autoritet samt restaurations- og ligevægtsprincippet.

 

Moltke, Helmuth von (den yngre) (1848-1916). Chef for den tyske generalstab 1906-1914; måtte træde tilbage efter offensiven i Frankrig i efteråret 1914. Moltke fulgte ikke Schlieffens plan, idet han ikke styrkede den vestlige fløj som oprindelig planlagt.

 

To top

 

N

Napoleon 3., Louis Bonaparte (1808-1873). Frankrigs præsident 1848-1852 og kejser 1852-1870. Napoleon 3. var nevø til kejser Napoleon 1.

 

Nightingale Florence (1820-1910). Britisk sygeplejerske og grundlægger af den moderne sygepleje. Under Krimkrigen ledede og udviklede hun plejen af de engelske soldater ved fronten blandt andet ved at fokusere på hygiejne og bedre forplejning. Ved sin hjemkomst til England åbnede hun den første skole for sygeplejeelever ved Sct. Thomas Hospital i London.

 

Nikolaj I (1796-1855). Russisk zar og konge af Polen 1825-1855. Zaren var stærk tilhænger af at opretholde Wienerkongressens bestemmelser.

 

Nivelle, Robert (1856-1924). Fransk general. Efterfulgte i foråret 1916 Pétain som chef for hæren, og i december samme år afløste han Joffre som øverstbefalende for de franske styrker ved Vestfronten. Blev i maj 1917 afløst af Pétain som øverstbefalende på grund af de store tab ved Verdun og de efterfølgende uroligheder i den franske hær.

 

To top

 

P

Pershing, John (1860-1948). Amerikansk general, 1917 øverstbefalende for de amerikanske styrker i Europa.

 

Petain, Philippe (1856-1951). Fransk officer og politiker. Efter Verdun 1917 øverstbefalende for de franske styrker.

 

Petar 1. (1844-1921). Serbisk konge 1903-1918, konge af Jugoslavien fra 1918.

 

Plumer, Herbert (1857-1932). Britisk officer. Fra 1917 chef for de britiske styrker i Italien.

 

Princip, Gavrilo (1894-1918). Bosnisk-serbisk nationalist, medlem af den serbiske modstandsbevægelse i Bosnien. Dræbte i juni 1914 den østrig-ungarske tronfølger, Franz Ferdinand og hans hustru, Sophie. Døde under afsoningen af 20 års fængselsstraf.

 

Prittwitz, Max von (1848-1917). Tysk general, 1914 øverstkommanderende over de tyske tropper i Østpreussen. På grund af dårlig ledelse af sine styrker blev han fyret allerede i eftersommeren 1914 og erstattet af Paul von Hindenburg.

 

To top

 

R

Rawlinson, sir Henry (1864-1925). Britisk officer; kendt for sin vellykkede ledelse ved Somme.

 

To top

 

S

Salisbury, Robert lord (1830-1913). Konservativ politiker, engelsk premiereminister 1886-1892 og 1895-1902.

 

Samsonov, Aleksandr (1859-1914). Russisk general, 1914 udnævnt til chef for de russiske styrker i Østpreussen. Begik selvmord efter nederlaget ved Tannenberg i slutningen af august 1914.

 

Scheidemann, Philipp (1865-1939). Tysk politiker, 1903-1918 medlem af Rigsdagen for Socialdemokratiet (SPD). Udråbte i november 1918 den tyske republik. Ministerpræsident 1919 og 1920-1933 medlem af Rigsdagen. Døde i eksil i Danmark.

 

Schlieffen, Alfred von (1833-1913). Tysk generalfeltmarskal, 1891-1905 chef for hærens generalstab; udviklede planen for, hvordan Tyskland skulle forholde sig i tilfælde af to-frontskrig.

 

To top

 

T

Tirpitz, Alfred von (1849-1930). Tysk admiral, 1897-1916 statssekretær i rigsmarineembedet.

 

To top

 

V

Victoria (1819-1901). Dronning af England 1837-1901.

 

Vittorio Emanuele 2. (1820-1878). Konge af Sardien-Piemonte 1849-1861, ved Italiens samling 1961 derefter konge af Italien.

 

To top

 

W

Wilhelm 1. (1797-1888). Konge af Preussen fra 1861 og fra 1871 kejser for det samlede tyske rige.

 

Wilhelm 2. (1859-1941). Tysk kejser 1888-1918; abdicerede 9. november 1918, hvor den tyske republik blev udråbt. Wilhelm gik derefter i eksil i Holland, hvor han levede indtil sin død i 1941.

 

Wilson, Woodrow (1856-1924). Amerikansk præsident 1913-1921 for Demokraterne. Fremstillede De fjorten punkter som fik stor indflydelse på fredsaftalerne efter krigen.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk