Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Links

Vi har udvalgt en lille del af de mange hjemmesider, der findes om Cambodja og De Røde Khmerer:

  

DC-CAM – Cambodjas dokumentationscenter

Cambodian Genocide Program – Omfattende side fra Yale University

Seven Candidates for Prosecution – Rapport om retsgrundlaget for at forfølge syv af De Røde Khmerers tidligere topledere 

Digital Archive of Cambodia – Arkiv over materiale om De Røde Khmerer

Phnom Penh Post – Engelsksproget avis med mange artikler om De Røde Khmerer

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk