Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Danmark under den kolde krig

Danmark under den kolde krig

Bogen omhandler perioden 1945 til 1991: den kolde krig, hvor verden var delt i øst og vest med de to stormagter USSR og USA på hver sin side, og tiden herefter, hvor en ’ny verdensorden’ tog form.

Med Murens fald åbnede sig nye muligheder for at undersøge den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik under den kolde krig. I kraft heraf voksede der et ønske blandt forskere, politiske aktører og borgere generelt om at få afklaret Danmarks position under den kolde krig. Det førte til iværksættelsen af en lang række undersøgelser og forskningsprojekter vedr. centrale spørgsmål inden for emnet baseret på nyt og tidligere ikke-tilgængeligt kildemateriale. Blandt de mere kendte undersøgelser er bl.a. den såkaldte Thule-rapport, DIIS-rapporten og PET-undersøgelsen.

Samlet set har disse undersøgelser givet os en dybere og mere præcis forståelse for Danmarks position i den bipolære verdensorden fra 1945 til 1991. Det er resultaterne af disse anstrengelser som Danmark under den kolde krig – småstat mellem supermagter formidler til eleverne.

Bogens opbygning gør, at den kan bruges i sin helhed, men den kan også læses med fokus på enten den globale udvikling eller udviklingen i Danmark alene. Herudover vil de enkelte afsnit og faktabokse også kunne inddrages i forløb i Almen Studieforberedelse.

Rent periodisk knytter bogen sig – i henhold til Bekendtgørelsen for stx – til kernestoffet i de to perioder 1914-1989 og 1989 til i dag. Således berører bogen både: Ideologiernes kamp, velfærdsstaten, afkolonisering, menneskerettigheder, Murens fald, Danmarks internationale placering, europæisk integration og globalisering. Bogen kan bruges både i historie- og samfundsfagsundervisningen.

Hjemmeside har til formål at støtte op omkring bogen og indeholder således arbejdsspørgsmål, en kildesamling og relevante links. Tilsammen kan dette materiale bruges til elevernes selvstændige arbejde med bogens problemstillinger.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 176 sider og koster kr. 151,20 ekskl. moms.

Indhold:

Forord    7

Kap. 1: 1945-1949: Modsætningerne opstår  9

Kap. 2: 1945-1949: Danmark fra neutralitet til NATO-medlemskab  24

Kap. 3: 1949-1960: Den første Kolde Krig  35

Kap. 4: Dansk sikkerhedspolitik 1949-60: Den forbeholdne allierede  48

Kap. 5: 1960-1973: Fleksibel gengældelse, Cuba-krisen og Vietnam-krig  60

Kap. 6: Danmark 1960-1973: Brobygning og alliancepolitik  75

Kap. 7: Fra nedrustning til oprustning 1973-1979  90

Kap. 8: Danmark i kriseårene 1973-1979  101

Kap. 9: 1979-1989: De store omvæltninger  112

Kap. 10: Danmark 1979-1989: Fodnoter og sikkerhedspolitik  127

Kap. 11: 1989-2001: Den nye verdensorden  139

Kap. 12: Danmark 1989-2001: Fra fodnoter til aktiv internationalisme  154

Forkortelsesliste  166

Litteratur   169

Oversigt over kildetekster  172

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Se også:

Tema om Cubakrisen

Tema om McCarthyismen

Studietur: Berlin

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk