Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De baltiske lande

De baltiske lande

Bogen beskriver i hver sin del Estland, Letland og Litauens historie i det 20. århundrede.

Forandringerne i de tre lande har været enorme i perioden. Uafhængigheden som selvstændige stater begyndte som 'farlige' ideer hos en mindre gruppe af nationalt vakte i begyndelsen af århundrede.

I mellemkrigstiden etableredes landene som nationalstater, der med udbruddet af 2. Verdenskrig blev afbrudt af henholdsvis sovjetisk og nazistisk besættelse for at ende med indlemmelse i Sovjetunionen frem til 1991. Da oplevede de baltiske lande en 'syngende revolution', der førte til genskabelsen af selvstændigheden.

Siden 1990'erne har de tre lande været i færd med politisk, socialt og kulturelt at genopbygge deres samfund – et sted mellem Norden og Centraleuropa.

Kendskabet til historien er altid nødvendigt for den, der ønsker at kende sin samtid bedre. I tilfældet de baltiske lande er kendskabet til historien særlig vigtigt, fordi der, som noget helt enestående, er tale om lande, der i løbet af 1900-tallet først er opstået og siden genopstået. Bogen belyser i tre afsnit hvert af de tre lande og giver således en kort og præcis fremstilling af ligheder og ikke mindst forskelle landene imellem.  

Med bogens opdeling i tre afsnit lægger bogen op til projektarbejde, hvor klassen deles op og beskæftiger sig med hver sit land. Ligeledes lægges der op til temaforløb om et af landene forud for en studietur. 

Bogen er udsolgt, men du kan stadig tilgå bogens materiale her på siden.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk