Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Irland – historie og samfund i et århundrede

Irland – historie og samfund i et århundrede

Irland – historie og samfund i et århundrede er 2. udgave af den populære bog. 1 udgave: Irland – fra påskeoprør til påskeaftale udkom i 2001, hvor man i Nordirland og Irland stadig var i gang med at implementere de krav, som var indgået i påskeaftalen, og hvor den keltiske tiger stadig var et fænomen, der bragte økonomisk velstand til borgerne i Irland.

Denne anden udgave medtager udviklingen i både Nordirland og i republikken frem til januar 2020. Forfatteren viser, hvordan påskeaftalen er blevet implementeret og hvilke udfordringer, der stadig består. Han ser også på, hvordan finanskrisen har påvirket de to lande, og hvordan den økonomiske udvikling igen er begyndt at gå fremad.

Om bogen
1. del om Irland fortæller om den britiske kolonisering, ønskerne om selvstændighed, påskeoprøret i 1916, frihedskrigen mod Storbritannien og oprettelsen af den irske fristat samt den efterfølgende borgerkrig. Herefter følger kapitler om opbygningen af en velfærdsstat, den keltiske tiger og det økonomiske sammenbrud under finanskrisen frem til i dag, hvor Irland er ved at lægge de hårde kriseår bag sig. Del 1 slutter med det irske valg i februar 2020.

2. del om Nordirland tager udgangspunkt i tilknytningen til England, de blodige årtier under The Troubles, påskeaftalen og årene efter. Forfatteren ser på, hvordan de religiøse og sociale konflikter har påvirket udviklingen dengang og nu. Han giver også sine bud på de konsekvenser, Brexit kan få for freden og grænsedragningen mellem de to lande. Bogen afslutter med kommentarer til Brexits betydning for Nordirland og betydningen af det britiske valg i december 2019.

Redaktionen er afsluttet, inden corona-pandemien berørte den irske ø i foråret 2020.

Bogen kan bruges flerfagligt mellem historie, samfundsfag, engelsk og religion. 

Gå til bogens 84 gratis kildetekster.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 180 sider og koster 135,20 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  9

Irlands geografi og befolkning  11

Kapitel 1: Den irske konflikt  13

Kapitel 2: Det irske spørgsmål  20 

Kapitel 3: Påskeoprøret og den irsk-engelske krig  26

Kapitel 4: Den irske borgerkrig 1922-1924  38

Kapitel 5: Den Irske Fristat 1924-1949  43

Kapitel 6: På vej mod velfærdsstaten 1949-1973  50

Kapitel 7: Fra keltisk tiger til finanskrise 1973-2017  54

Kapitel 8: Den katolske kirke  68

Kapitel 9: Ligestilling?  82

Kapitel 10: Velfærdsstaten  88

Kapitel 11: Det politiske system  98

Kapitel 12: Dannelsen af Nordirland 1900-1922  105

Kapitel 13: Unionismens storhedstid 1922-1940  113

Kapitel 14: Fra krig til velfærdsreform 1940-1966  120

Kapitel 15: Indledningen på The Troubles  130

Kapitel 16: The Troubles 1970-1998  142

Kapitel 17: Den irsk-engelske aftale 1985  148

Kapitel 18: Fred i Nordirland? 1988-2017  153

Kapitel 19: Religion og tilhørsforhold i Nordirland  165

Hvem er hvem?  168

Hvad er hvad?  173

Litteratur om Irland og Nordirland  178

Kildetekster  180

Illustrationskreditering  183

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk