Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Forår i Prag
//
Undervisningsforløb

Forslag til undervisningsforløb

Bogen Forår i Prag er skrevet således, at den kan bruges på en række forskellige måder afhængig af i hvilken sammenhæng, den skal anvendes. Her på siden er der forslag til tre forskellige måder, man kan arbejde med bogen på:

  1. Som emnelæsning
  2. Som forberedelse af studietur til Tjekkiet eller Slovakiet
  3. Som projektarbejde eller større gruppearbejder om bredere emner

 

1) Emnelæsning

Bogen kan naturligvis bruges som led i emnelæsning om Tjekkoslovakiet, Tjekkiets og Slovakiets historie. Her vil man uden tvivl have glæde af at læse hele bogen kronologisk.

Ved denne type emnelæsning bør man i høj grad inddrage kilder. Her på hjemmesiden er der lagt kildetekster ind til samtlige kapitler. Kilderne kan frit vælges, udprintes og bruges. Dog bør man inden kilderne tages i anvendelse sætte sig godt ind i, hvorledes man arbejder med historiske kilder. Se f.eks. his2rie.dk's side om brug af kilder.

Ønsker man supplerende stof henvises såvel til litteraturlisten, som link-oversigten.

 

2) Forberedelse af en studietur til Tjekkiet eller Slovakiet

Bogen kan her give en god baggrundsviden, således at man som elev bedre er i stand til at forstå og bearbejde de oplevelser, man får på turen.

 

3) Projekt- eller større gruppearbejder om bredere emner

Arbejder man med emner som: 
- Første Verdenskrig
- Mellemkrigstiden
- Anden Verdenskrig
- Den Kolde Krig
- Afslutningen af Den Kolde Krig
- Østeuropa efter Den Kolde Krig
- EU's udvidelse mod øst

 

- vil man uden tvivl kunne have stor glæde af udvalgte kapitler af bogen.


Netop for at gøre bogen anvendelig til projektarbejde eller større gruppearbejder er en del af kildeteksterne relativt brede. Ligeledes indeholder såvel litteraturlisten som link-oversigten bøger, tidsskrifter og links med et bredt sigte.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk