Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Hellig krig i Mellemøsten

Hellig krig i Mellemøsten

Bogen redegør for, hvordan den islamiske, kristne og jødiske fundamentalisme på afgørende vis har svækket mulighederne for en fredelig løsning på Mellemøstkonflikten.

Fundamentalismens fremvækst har især fundet sted efter Seksdageskrigen i 1967, der radikaliserede såvel muslimer, jøder som kristne. 

Bogen gør rede for fundamentalismens fremvækst i Egypten, Saudi-Arabien, Libanon, Iran og Israel, og den giver eksempler på, hvordan de fundamentalistiske grupperingers ultimative krav, bestemt af en bogstavelig læsning af de hellige skrifter, blokerer for en pragmatisk politisk løsning på konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Det er især Hamas og Hizbollah der er i centrum hvad angår den islamiske fundamentalisme, mens det er Temple Mount Faithfull og Gush Emunim, der ses som eksponenter for den stigende religiøse indflydelse i den zionistiske bevægelse, og endelig er det de kristne zionister, der udgør den fundamentalistiske fløj inden for kristendommen.

Sidstnævnte samarbejder med den magtfulde jødiske lobby i USA skikkelse af AIPAC. Disse grupper arbejder intensivt sammen om, at Israel ikke skal afgive så meget som en tøddel af de erobrede områder, for det ville være at trodse Guds vilje, og det kan ikke undgå at få fatale konsekvenser.

Også de islamiske fundamentalister er overbeviste om, at de blot realiserer deres religiøse pligt, når de fastholder, at Palæstina og Jerusalem er en uopgivelig del af Dar al-islam, islams hus. Det kommende kalifat kan ikke realiseres, hvis ikke palæstinenserne og Palæstina indgår.

Karakteristisk for striden er, at de sekulære kræfter har mistet indflydelse. Oslo-processen, Bush, Mahmoud Abbas og Ehud Olmert er ikke mere dem, der sætter dagsordenen. Både den muslimske, den kristne og den jødiske fundamentalisme er uafhængige bevægelser, der befinder sig på kollisionskurs med de verdslige magthavere og de officielle religiøse lederskikkelser, der relaterer til de sekulære magthavere. De nye fundamentalistiske bevægelser transcenderer nationalstaten og dens rationale. De ønsker i stedet på et globalt grundlag at opbygge et teokrati, der udelukkende er bestemt af, hvad den religiøse mytologi foreskriver.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 168 sider og koster 135,20 kr.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Kong Abdullah II af Jordan om Mellemøstkonflikten 9

Indledning  11

Egypten – islams indflydelse fra 1850 til i dag  13

Iran  50

Libanon  63

Jødedommen i Israel  80

PLO og Hamas i Israel  114

Mellemøstkonfliktens løsning er henlagt til Himlen  135

Bilag (årstalsliste, Israels præsidenter og premierministre, kort over Mellemøsten, ordforklaringer, liste over organisationer og personer)  143

Kildetekster  167 

Litteratur  169

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk