Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Holocaust

Holocaust

Holocaust fortæller den barske og modbydelige historie om nazisternes folkemord på jøderne – ca. 6 mio. jøderne blev myrdet. Det er begivenheder, det den i dag stadig er svært at fatte ondskaben af. Forfatteren behandler også forfølgelsen af og drab på handicappede, minoriteter som roma, sinti og homoseksuelle samt forfølgelsen af nazisternes politiske modstandere.

Bogen gennemgår perioden 1933-1945 fra den antijødiske lovgivning og racepolitikken til de deciderede massemord i koncentrationslejrene under 2. Verdenskrig.

Holocaust sætter fokus på nazismens raceideologi og racelove, det tyske nazistpartis udvikling, SS, ghettoer og deportationer, koncentrationslejre og dødslejre. I et kapitel for sig behandles de danske jøders skæbne. Du finder også analyser og diskussioner om: Hvad betyder Holocaust? Hvornår er man gerningsmand? Hvem kendte til Holocaust? Hvad er Holocaustbenægtelse?

Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i historie, især 2. Verdenskrig, nazismen og Holocaust. Den er bygget op, så den nemt kan indgå i undervisningen i historie på ungdomsuddannelserne, og hvert kapitel slutter med en række spørgsmål fra andre fag, der hjælper læseren med at perspektivere indholdet. 

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 142 sider og koster 135,20 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  7

Indledning  9

1. Hvad betyder Holocaust?  11 

2. Nazismens raceideologi  13

3. Nazistpartiet – fra lokal kuriositet til europæisk magtfaktor  19

4. Antijødisk lovgivning i 1930'erne  28

5. Racepolitikken over for ikke-jødiske grupper  38

6. Eutanasi  43

7. SS – den ideologiske elite  49

8. Koncentrationslejre  53

9. Angrebet på Polen – racepolitikken forceres  65

10. Ghettoer  70

11. Deportationer  78

12. Indsatsgrupperne  88

13. Udryddelseslejrene  96

14. Gerningsmænd  113

15. De danske jøders skæbne  122

16. Hvem havde kendskab til Holocaust?  129

17. Holocaustbenægtelse  132

Hvis du vil læse mere  137

Kildetekster  139

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk