Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
DDR 1949 - 1989 - den virkeliggjorte socialisme?

DDR 1949 - 1989 - den virkeliggjorte socialisme?

Deutsche Demokratische Republik – eller Østtyskland – blev etableret i 1949, og landet var gennem Den Kolde Krig østblokkens "udstillingsvindue" mod Vesten. Med udgangspunkt i en gammel industrikultur fra mellemkrigstiden, "tysk effektivitet" og erfaringerne fra 2. Verdenskrig blev det forsøgt at opbygge et socialistisk mønstersamfund, der skulle vise verden, at socialismen var kapitalismen overlegen på alle områder.

Bogen redegører for forudsætningerne for DDR’s oprettelse og giver læseren en kronologisk gennemgang af statens over 40-årige levetid. Hvert kapitel beskriver et årti og er inddelt i temaer indenfor fx politik, kultur og arbejds- og familieliv. Der gives grundige analyser af årsagerne til murens fald og DDR’s sammenbrud. Bogen slutter med et kapitel om det genforenede Tyskland i 1990’erne.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk