Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
De baltiske lande: Estland

Kildetekster til Estland

Kapitel 2. Fra revolution til verdenskrig 1900-1917

Tekst 1: Russificering

 

Tekst 2: Revolutionen i 1905

 

Tekst 3: Uddrag af resolutionen fra de moderates møde 1905

 

Tekst 4: Straffeekspeditioner mod bønderne 1906

 

Kapitel 3. Fra verdenskrig til nationalstat 1917-1920

Tekst  5: Uafhængighedserklæringen

 

Tekst 6: Afslutningen på frihedskrigen

 

Tekst 7: Jordreformen 1919

 

Kapitel 4. Selvstændighed 1920-1939

Tekst 8: Uddrag af republikken Estlands første forfatning, 1920

 

Tekst 9: Estland efter kuppet i 1934

 

Tekst 10: Baltisk udenrigspolitik i 1920'erne 

 

Kapitel 5. Baser og besættelser 1939-1944

Tekst 11: Stalin og Hitler deler en stor del af Østeuropa mellem sig

 

Tekst 12: Sovjetunionen får baser i Estland

 

Tekst 13: Sovjetiske tropper i Estland

 

Tekst 14: Tyskbalterne får lov at rejse til Tyskland

 

Tekst 15: Sovjetiseringen af Estland

 

Tekst 16: Massedeportationsbølgen i sommeren 1941

 

Tekst 17: Deporteret som 4-årig

 

Tekst 18: Modstand i Estland, sommeren 1941

 

Tekst 19: Jødeudryddelse

 

Tekst 20: Nazisternes planer i de besatte områder

 

Tekst 21: Estisk modstand 1944

 

Tekst 22: En estisk SS-mand beretter

 

Tekst 23: Eftertiden om de baltiske SS-enheder

 

Kapitel 6. Fra Stalins sol til Gorbatjovs glasnost 1944-1985

Tekst 24: Kollektivisering af landbruget

 

Tekst 25: Modstand i efterkrigstidens Estland

 

Tekst 26: Domme til politiske fanger 

 

Kapitel 7. Frihedskamp og genfødt nationalstat 1985-2001

Tekst 27: Danmarks Baltikum-politik efter frihedsbevægelsernes gennembrud

 

Tekst 28: Stormen på Estlands Øverste Sovjet, 15. maj 1990

 

Tekst 29: Estland bryder endelig løs fra Sovjetunionen

 

Tekst 30: Estland og NATO

 

Tekst 31: Forbrydelse og straf

 

Tekst 32: Økonomisk succes

 

Rettigheder til kildeteksterne

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk