Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Domme til politiske fanger

Artikel fra ugeavisen Kodumaa, januar 1981. Kodumaa (Hjemlandet) var et ugeblad, som af de sovjetiske myndigheder blev udsendt til estere uden for Estland. Man kunne tegne abonnement, men i de fleste tilfælde blev det tilsendt, uden at man havde bedt om det, hvilket mange estere udenfor Estland betragtede som en hilsen fra Sovjet om, at "vi ved, hvor du er". Kodumaas udgiver var VEKSA, Komiteen til Udviklingen af Kulturelle Forbindelser med Udlandestere, en organisation, der var tæt forbundet med KGB. Rahva Hääl (Folkets Stemme) var et sovjet-estisk dagblad, der blev udgivet i Tallinn.

Biologen Mart Niklus (f. 1934) blev første gang dømt i 1958 for at have sendt billeder af sovjetisk byggesjusk til udlandet. Docent i anorganisk kemi ved Tartu Universitet Jüri Kukk (1940-1981) var medlem af kommunistpartiet, men meldte sig ud i 1978 og ansøgte om tilladelse til sammen med sin familie at forlade Sovjetunionen. I 1980 gav han i Moskva interviews til udenlandske journalister og protesterede mod krigen i Afghanistan. Hjemme i Tartu skrev han under på en baltisk protest mod forfølgelsen af den sovjetiske atomfysiker Andrej Sakharov. Jüri Kukk døde på et fængselshospital i Vologda-regionen i Sibirien den 27. marts 1981.

 

Fra retssalen

Fra den 5. til den 8. januar 1981 behandlede Eestiske SSR's højesterets retskollegium for kriminalsager sagen mod M.-O. Niklus og J. Kukk.

I det de brugte alle sovjetborgerens rettigheder og privilegier, beskæftigede Niklus og Kukk sig med antisovjetisk propaganda og agitation samt spredte bevidst løgne og injurierende ideer, som tilsviner den sovjetiske stats- og samfundsorden, hvortil de også anvendte udenlandske antisovjetiske informationskilder.

I det man tog i betragtning, at Niklus tidligere er straffet for en tilsvarende forbrydelse, men ikke har draget de fornødne konsekvenser af dette, blev han idømt en frihedsstraf på 10 år med efterfølgende internt eksil i 5 år. Kukk blev idømt 2 års frihedsberøvelse.

De i salen tilstedeværende reagerede med støtte til rettens dom.

V. Sepp

 

Tekst 25 | Oversigten over kildetekster | Tekst 27

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk