Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Israel 1948-2015
//
Litteratur

Litteratur – Israel

Andersen, Lars Erslev & Clement Behrendt Kjersgaard (2013): Mellemøstens nye verden. Ræsons Forlag.

Bregman, Ahron (2003): A History of Israel. Palgrave Macmillan.

Gilbert, Martin (2008): The Story of Israel – From Theodor Herzl to the Roadmap for Peace. Carlton.

Herzl, Theodor (2010): The Jewish State. Filiquarian Publishing.

Jensen, Michael Irving & Andreas Laursen (2000): Arafats Palæstina – forventninger og realiteter. Odense Universitetsforlag.

Meir, Golda (2006): Mit liv. Gyldendal.

Montefiore, Simon Sebag (2010): Jerusalem – Biografien. Forlaget Sohn.

Pappé, Ilan (2009): Det moderne Palæstinas historie – Et land, to folk. Forlaget Klim.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk