Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Links

Her kan du finde links om terror og terrorisme.

FaktaLink: Introduktion til terrorisme 
Faktalink er en hjemmeside under Dansk Bibliotekscenter. Her er baggrund, fakta og links.

FN om terrorisme og terrorismebekærmpelse
FN’s sider om terrorbekæmpelse

Federation of American Scientists
Her ligger en lang række links til dokumenter og rapporter om baggrunden, udviklingen inden for og tiltag mod terrorisme. Siden ligner noget fra 1995, men her er rigtig meget at komme efter, også ift. at finde kildetekster til opgaveskrivning og gruppearbejde.

Institut for Menneskerettigheder
Hvordan kan vi huske at overholde menneskerettighederne, når det handler om terrorbekæmpelse? 

Amnesty Danmark ser på danskernes retssikkerhed efter terrorpakker

Hvem og hvad er Islamisk Stat?
Faktalinks side om IS

Du kan også vælge et af bogens temaer ud og selv gå på jagt på internettet (eller biblioteket) efter materiale om den enkelte terrorbegivenhed, terrorbekæmpelse eller et af de begreber, som forfatterne beskriver i bogen.

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk