Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Kina – fra kejserdømme til kapitalisme

Kildetekster til bogen Kina – fra kejserdømme til kapitalisme

Her kan du finde kildeteksterne til bogen Kina – fra kejserdømme til kapitalisme, både 1. og 2. udgave.

Gå til teksterne til:

 

Kapitel 1

TEMA: Urolighederne på Den Himmelske Freds Plads, 1989

Tekst 1: Åben erklæring om sultestrejke

Tekst 2: Studenterdemonstration i Beijing

Tekst 3: Li Pengs erklæring

Tekst 4: Deng Xiaopings takketale

 

To top

 

Kapitel 2

TEMA: Den flydende befolkning

Tekst 5: Migrantarbejdere i storbyerne

Tekst 6: Retssikkerhed til den flydende befolkning

Tekst 7: Overgreb mod den flydende befolkning
Radioindslag på DR P1’s Orientering fra 10.10.2000 (uge 40) om overgreb mod den flydende befolkning og interview med repræsentant for organisationen Human Rights in China i Hong Kong.
(DR Orienterings arkiv: Du finder udsendelsen 10.10.00 – 43 minutter inde i udsendelsen).

 

TEMA: Befolkningspolitik

Tekst 8: Forfatningen

Tekst 9: Befolkningspolitik

 

TEMA: Falun Gong

Tekst 10: Falun Gong

Tekst 11: Overgreb på Falun Gong

Tekst 12: Falun Gong udgør en fare

 

TEMA: Familien er et statsanliggende

Tekst 12A: Zhang Yimous børn sætter gang i debat om etbarnspolitikken (på engelsk)
Den kinesiske filminstruktør Zhang Yimou har fået syv børn, hvilket er et brud med etbarnspolitikken. Det har skabt en heftig debat i Kina. Artiklen er fra People's Daily Online, 8. maj 2013.

Tekst 12B: Undersøgelse af instruktørs brud på etbarnspolitikken (på engelsk)
Artikel fra Global Times, 10. maj 2013, der fortæller, at myndighederne nu vil efterforske Zhang Yimou.

Tekst 12C: Sina Weibo-kommentarer om Zhang Yimous brud på etbarnspolitikken (på engelsk)
Også på det sociale medie Sina Weibo gik debatten om Zhang Yimous syv børn. Global Times har 13. maj 2013 samlet et uddrag af de opslag, man kunne finde på Sina Weibo.

 

TEMA: Miljøet

Tekst 12D: Kinesiske storbyer er knap egnede til beboelse (på engelsk)
Artikel fra China Daily, der fortæller, at de største kinesiske storbyer nu er så forurenede af bl.a. bilos, at en ny rapport anbefaler, at man ikke bor i disse byer. Artiklen er fra 21. maj 2013.

 

To top

 

Kapitel 3

TEMA: Kejsertidens Kina

Tekst 13: Indsnørede fødder

 

TEMA: Bokseropstanden

Tekst 14: Udgår

Tekst 15: Bokserprotokollen

 

TEMA: Kejserdømmets fald

Tekst 16: Den sidste kejser

Tekst 17: Oprøret i Wuchang

Tekst 18: Puyis abdikation

 

To top

 

Kapitel 4

TEMA: Manchu Guo

Tekst 19: Kejser af Manchu Guo

Tekst 20: Livet i Manchu Guo

 

TEMA: Den Lange March

Tekst 21: Beretning fra Den Lange March

 

TEMA: Den japanske besættelse

Tekst 22: Nanjing-massakren

 

To top

 

Kapitel 5

TEMA: Folkerepublikken Kina

Tekst 23: Folkerepublikken Kinas grundlæggelse

Tekst 24: Maos livlæge fortæller

Tekst 25: Jordens fordeling

Tekst 26: Kinas fremtid

 

TEMA: Det Store Spring Fremad

Tekst 27: Spurvejagt

Tekst 28: Det Store Spring Fremad

Tekst 29: Hungersnød

Tekst 30: Forsømmelser og fejl

 

TEMA: Forholdet til Sovjetunionen

Tekst 31: Sovjetunionens fejltagelser

 

TEMA: Kulturrevolutionen

Tekst 32: Kulturrevolutionens korrekte kurs

Tekst 33: En rødgardists beretning

Tekst 34: Deng Xiaopings selvkritik

Tekst 35: Oplevelser under Kulturrevolutionen

Tekst 36: Kulturrevolutionens terror

 

To top

 

Kapitel 6

TEMA: Reformbølgen

Tekst 37: Den femte modernisering

Tekst 38: Retsagen mod Wei Jingsheng

Tekst 39: Interview med Fang Lizhi

Tekst 40: Vidnesbyrd

 

To top

 

Kapitel 7

TEMA: Tibet  

Tekst 41: Kinas beskyttelse af Tibet

Tekst 42: Kinas besættelse af Tibet

Tekst 43: Udgår

Tekst 44: Separatister i Tibet og Xinjiang

 

TEMA: Forholdet til Taiwan

Tekst 45: Kinas officielle syn på Taiwan

Tekst 46: Kina og Taiwan

Tekst 47: Fremtidsperspektiverne for Taiwan

 

TEMA: Kina og WTO

Tekst 48: Kina og WTO

Tekst 49: Kinas optagelse i WTO

Tekst 50: Ny lovgivning

Tekst 51: WTO-lovgivning i Kina

Tekst 52: FN’s menneskerettighedserklæring

 

TEMA: Spratley Øerne

Tekst 53: Striden om Spratley Øerne

 

To top

 

Kapitel 8

TEMA: Kina og omverdenen

Tekst 54: Radio- & tv-nævnets afgørelse om Kina Ekspressen
I foråret 2013 blev radiokanalerne The Voice og Nova FM dømt for at overtræde reglerne om sponsorering, fordi programmerne Kina Ekspressen sendt i december 2013 var mere reklame for Kina og afsenderen GB Times end egentlige programmer.

Tekst 55: Radio- og tv-nævnets pressemeddelelse om, at Kina Ekspressen overtræder reglerne for sponsorering
I foråret 2013 blev radiokanalerne The Voice og Nova FM dømt for at overtræde reglerne om sponsorering, fordi programmerne Kina Ekspressen sendt i december 2013 var mere reklame for Kina og afsenderen GB Times end egentlige programmer.

Tekst 56: Kulturformidling eller kritisk propaganda? Information 16. januar 2013 om Kina Ekspressen
Artikel i Information om programmet Kina Ekspressen.

Tekst 57: Kina søger råstoffer og en ny verdensorden, Information 26. marts 2013
Artikel i Information om Kinas jagt på råstoffer og – som artiklens forfatter skriver – ønske om en ny verdensorden uden om Vesten.

Tekst 58: Kina møder modstand på olieaftaler i Afrika (på engelsk)
Flere afrikanske nationer er begyndt at stille spørgsmål til deres aftaler med Kina fortæller denne artikel fra The New York Times.

Tekst 59: Den femte ministerkonference i forummet for kinesisk-afrikansk samarbejde – Beijing aktionsplan, 23. juli 2012

 

Rettigheder til kildeteksterne

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk