Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Om forfatteren - Ole Lindboe

Ole Lindboe er journalist og har i en årrække beskæftiget sig indgående med specielt de danske nynazister.

 

Han har tidligere udgivet bogen Blod og ære. Den ny nazisme

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk