Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Links

De links, du her kan finde om DDR er i høj grad sider oprettet af privatpersoner på privat initiativ. Nogle af dem er meget humoristiske. Dette skal du selvfølgelig holde dig for øje, når du går ind på siderne.

Læs også om, hvordan man skal forholde sig til oplysninger fundet på internettet

 

DDR
Side om DDR's historie

 

Hverdagen i DDR
Om hverdagen og hverdagskultur i DDR

 

Generelt
Generelt om DDR

 

DDR-leksikon
Alt om DDR online

 

Nostalgisk DDR
Butik der forhandler DDR-produkter - ren 'Nostalgi'

 

Beretninger fra DDR
DDR's øjenvidner. Siden indeholder personlige beretninger fra gamle DDR-bogere

 

Børn i DDR
Tegneserier i DDR

 

Ungdommen i DDR
Fortæller om ungdomsoprør og unges modstand mod DDR-regimet

 

DDR arkivet
Arkiv med kilder og dokumenter fra DDR-tiden 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk