Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Om forfatteren - Kai Rasmussen

Kai Rasmussen  er cand.mag. i historie og samfundsfag. Han har i mange år undervist på Herlev Gymnasium & HF. I dag er han pensioneret.

Kai Rasmussen har gennem mange årrække rejst i Irland og beskæftiget sig med irsk historie.  

I 2010 kom hans anden bog i serien his2rie: Chile – kampen for demokrati.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk