Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forslag til undervisningsforløb

Her kan du som lærer finde forslag til undervisningsforløb ud fra bogen Jugoslaviens sammenbrud - balkankrigene 1991-2001.

 

Forløb 1

En fælles gennemgang af kapitel 1 vil kunne give eleverne det overblik over emnet, der er en forudsætning for det videre arbejde i projektgrupper med udvalgte kronologiske eller tematiske afsnit i bogen, suppleret med kildetekster og links på bogens hjemmeside.

 

Forløb 2

Projektarbejdet kan med fordel indplaceres i den løbende faglige progression i historie ved at lade elevgrupperne arbejde historisk metodisk med det udvalgte materiale for derefter at udarbejde og præsentere en problemstilling på samme måde som ved eksamen.

 

Forløb 3

Man kan naturligvis også vælge at fokusere på udvalgte temaer og forløb, evt. i forbindelse med et tværfagligt forløb med f.eks. samfunds- eller mediefag.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk