Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Forslag til undervisningsforløb

Her kan du som lærer finde forslag til undervisningsforløb ud fra bogen Jugoslaviens sammenbrud - balkankrigene 1991-2001.

 

Forløb 1

En fælles gennemgang af kapitel 1 vil kunne give eleverne det overblik over emnet, der er en forudsætning for det videre arbejde i projektgrupper med udvalgte kronologiske eller tematiske afsnit i bogen, suppleret med kildetekster og links på bogens hjemmeside.

 

Forløb 2

Projektarbejdet kan med fordel indplaceres i den løbende faglige progression i historie ved at lade elevgrupperne arbejde historisk metodisk med det udvalgte materiale for derefter at udarbejde og præsentere en problemstilling på samme måde som ved eksamen.

 

Forløb 3

Man kan naturligvis også vælge at fokusere på udvalgte temaer og forløb, evt. i forbindelse med et tværfagligt forløb med f.eks. samfunds- eller mediefag.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk