Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det brogede Spanien
//
Kontakt forfatteren

Kontakt forfatteren - Jakob Buhl Jensen

Jakob Buhl Jensen er født i 1977 i Esbjerg og er cand.mag. i historie og samfundsfag. Han har læst historie på Aarhus Universitet og et år på Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, UK, og samfundsfag på Københavns Universitet.

 

Siden 2003 har han arbejdet på Maribo Gymnasium og siden november 2005 været medlem af Historielærerforeningens bestyrelse.

 

Jakob Buhl Jensen har rejst meget i Spanien og har igennem sin uddannelse beskæftiget sig med Spaniens historie i diverse opgaver om bl.a. den spanske borgerkrig og selvstyreproblematikken i Baskerlandet, samt fået trykt artiklen Værdikamp i Spanien i Information 22. november 2006. Bogen Det brogede Spanien – Spaniens historie fra Franco til i dag er hans første bogudgivelse.

 

Du kan kontakte forfatteren på: jb @ maribo-gym.dk

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk